Vyvločkovanie nečistôt a čírosť vody

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aj úplne bakteriálne a chemicky nezávadná bazénová voda nemusí byť ešte príťažlivá a vhodná na kúpanie. Návštevníci verejných bazénov a kúpalísk očakávajú vodu taktiež absolútne opticky čistú a priezračnú, a tá skutočne dobre ošetrovaná a udržiavaná bazénová voda má navyše odlesk a iskru.

Pre úplne vyčistenie bazénovej vody od všetkého, aj toho najmenšieho znečistenia, sa používajú chemické prostriedky, ktoré na seba jemné znečisťujúce látky naviažu, zhutnia sa, vytvoria tzv. vločky, a tie sú potom zachytené v pieskových filtroch. Bez vyvločkovania nečistôt by pieskový filter jemné čiastočky nezachytil a tie by prešli späť do bazéna. Voda je potom matná a keď si ju prehliadneme detailne a presvietime ju, sú v nej vidieť malé plávajúce čiastočky nečistôt. Vločkovacie prostriedky vyzrážajú jemné nečistoty tvoriacie zákal vody do väčších vločiek a ich následné odfiltrovanie alebo sedimentácia dodá vode ten správny krištáľový vzhľad. Tekuté vločkovače reagujú veľmi rýchlo a nezávisle na teplote vody. Dôjde k dokonalému vyčisteniu vody, že voda bude úplne priezračná.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Predtým sa na vločkovanie nečistôt používali predovšetkým prípravky s obsahom síranu hlinitého Al2 (SO4) 3, čo je dnes už prekonaný spôsob vločkovania. Dnes sa používajú polymérne chemikálie na báze PAC (polyaluminiumhydroxidchlorid), ktoré majú oveľa vyššiu účinnosť a minimálne vedľajšie efekty. Používaním moderných vločkovačov dochádza k výraznému zníženiu vnášania hliníka do bazénovej vody a zlepší sa účinnosť filtrov. Dôjde k predĺženiu životnosti náplne filtra, k skráteniu času potrebného na spätné pranie filtrov a k zníženiu spotreby pracej vody. Používanie originálnych VLOČKOVAČ látok možno na bazénovej vode spoznať na prvý pohľad a rozdiel medzi bazénovou vodou ošetrenouvločkovačom a vodou bez neho je obrovský.

GHC Tekutý Vločkovač a Zjasňovač

Prípravok vhodný pre malé bazény s menším znečistením je určený pre vločkovanie jemných čiastočiek nečistôt tvoriacich neodfiltrovateľnú suspenziu – zákal vody. Umožní dokonalé vyzrážanie týchto nečistôt do väčších vločiek a ich následné odfiltrovanie alebo sedimentáciu a dodá vode žiadanú iskru ako u pramenitej vody. Reaguje veľmi rýchlo nezávisle na teplote vody. Zlepšuje účinnosť filtrov, pomáha predlžovať životnosť náplne filtrov a skracovať čas potrebný pre pranie filtrov aj znižovať spotrebu pracej vody. Prípravok je možné dávkovať manuálne, do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku, alebo prostredníctvom automatického dávkovacieho čerpadla do cirkulačného systému pred filtráciou. Pri použití automatického dávkovania sa výrazne zníži spotreba chemikálie a zvyšuje sa účinok.Prípravok je menej koncentrovaný a je určený pre bazény s menším znečistením.
Dodávame ho v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l alebo 60 l.

GHC SUPER tekutý Vločkovač a Zjasňovač
vlockovac

Koncentrovaný prípravok vhodný pre veľké bazény s väčším znečistením je určený pre vločkovanie jemných čiastočiek nečistôt tvoriacich neodfiltrovateľnú suspenziu – zákal vody. Umožní dokonalé vyzrážanie týchto nečistôt do väčších vločiek a ich následné odfiltrovanie alebo sedimentáciu a dodá vode žiadanú iskru ako u pramenitej vody. Reaguje veľmi rýchlo nezávisle na teplote vody. Zlepšuje účinnosť filtrov, pomáha predlžovať životnosť náplne filtrov a skracovať čas potrebný pre pranie filtrov aj znižovať spotrebu pracej vody. Prípravok je možné dávkovať manuálne, do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku, alebo prostredníctvom automatického dávkovacieho čerpadla do cirkulačného systému pred filtráciou. Pri použití automatického dávkovania sa výrazne zníži spotreba chemikálie a zvyšuje sa účinok. Prípravok je koncentrovaný a je určený pre bazény s väčším znečistením.

Dodávame ho v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l alebo 60 l.

GHC Sypký Vločkovač

Vločkujúci prípravok na báze síranu hlinitého je určený pre vyvločkovanie jemných čiastočiek nečistôt tvoriacich neodfiltrovateľnúsuspenziu – zákal vody. Umožní tak vyzrážanie časti jemných nečistôt do väčších vločiek, ich odfiltrovanie alebo usadenie a následné odsatie bazénovým vysávačom. Dávkuje sa manuálne, nerozpustený priamo do akumulačnej nádrže či prepadových žliabkov, alebo automatiky ako vopred vo vode rozpustený roztok dávkovacím čerpadlom. Oproti tekutým vločkovačom má účinnosť cca 60%. Je závislý od teploty vody a reakcia vločkovania je pomalšia, čím sa zvyšuje riziko, že sa vločkovač, bez toho, aby stačil zreagovať v cirkulačnom potrubí pred filtráciou, dostane do priestoru bazéna a až tam reaguje. Voda pri použití tohto vločkovača nedosahuje takú čistotu, odlesk a iskru ako pri použití tekutých vločkovačov GHC.

Dodávame ho v plastovom vedierku s obsahom 10 kg alebo v 50 kg vreciach.