Cenová ponukaoffice@awv.sk+421 918 548 208

Veľká bazénová chémia

Plynný chlór

Plynný chlór

Najúčinnejšou, najšetrnejšou a celkovo ekonomicky najvýhodnejšou dezinfekciou vody verejných bazénov je plynný chlór. Jeho použitie je vhodné pre verejné bazény s cirkuláciou vody od 150m3 za hodinu.
Pri používaní chlórnanu sodného nie je potrebné samostatnú miestnosť, pri využívaní plynného chlóru sú investičné náklady vyššie, je treba vybudovať chlórovňu podľa zvláštnych predpisov. Návratnosť investície, vrátane nákladov na pravidelné revízie je 2 až 5 rokov. Použitie plynného chlóru je 3 až 4-krát lacnejšie ako používanie chlórnanu sodného.

Dodávanie

Pre verejné bazény je dodávaný prakticky 100% čistý, stlačený plynný chlór v tlakových oceľových nádobách s bezpečnostným rukou otvárateľným ventilom, majú objem 65kg a sú odberateľom dlhodobo prenajímané. Prázdne tlakové oceľové fľaše vážia 27 kg, fľaša dokáže byť naplnená obsahom až 65 kg, čo je o 15 kg náplne viac oproti konkurencii, celková hmotnosť tlakovej fľaše s náplňou je 92 kg.

Dávkovanie

Dávkovanie chemikálie do bazénovej vody je vykonávané prostredníctvom podtlakového dávkovacieho systému. Zákazník musí mať vlastné dávkovacie zariadenie alebo si ho môže dlhodobo prenajať od spoločnosti GHC Invest (výhodné hlavne pre letné kúpaliska a prevádzky so sezónnou prevádzkou).

Dávkovanie neovplyvňuje pH vody a preto je nižšia spotreba prípravkov na jeho úpravu. Celkové zaťaženie vody chemikáliami je nižšie.

Mám záujem


Hydroxid sodný /Ph+

Prípravok pre účinné zvýšenie pH bazénovej vody na báze hydroxidu sodného, po pridaní do vody reaguje silne zásadito a zvyšuje tak hodnotu pH, čo priaznivo ovplyvňuje kvalitu bazénovej vody. Môže sa do vody v bazéne pridávať manuálne, do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku, alebo automaticky dávkovacím čerpadlom, pre ktorý je veľmi vhodný. Prípravok dodávame v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l alebo 60 l.

Mám záujem


Chlórnan sodný /Desinfik

Chlórnan sodný (NaCl) je významné oxidačné činidlo, ktoré sa používa okrem iného na dezinfekciu pitnej vody. Jeho baktericídna účinnosť je síce cca päťkrát nižšia ako u kyseliny chlórnej, ktorá vzniká pri zavádzaní plynného chlóru do vody, ale napriek tomu dostatočná pre efektívnu úpravu a dezinfekciu aj väčšieho množstva vody. Vodný roztok chlórnanu je zásaditý (pH> 7) a preto je nutné hodnotu pH upravovanej vody dodatočne znižovať pridávanie kyslých chemikálií, na rozdiel od plynného chlóru, ktorý vo vode reaguje mierne kyslo vďaka vzniku kyseliny chlórnej (HClO). Pri úprave vody sa preto používa vždy kombinácia dvoch chemikálií plynný chlór a lúh alebo chlórnan a kyselina, tak aby výsledná upravená vody mala pokiaľ možno neutrálne pH = 7, pri ktorom je aj účinnosť dezinfekcie najvyššia.

Naša spoločnosť AWV, s. r. o. dodáva kvalitný a čerstvý chlórnan sodný pod obchodným názvom GHC Desinfik od českej spoločnosti GHC Invest na slovenský trh. Pre úpravu pitnej vody sa navyše používa oproti bežnému “technickému” chlórnanu chemikália s vysokou čistotou a bez negatívnych prímesí. Takouto chemikáliou je GHC Desinfik potravinársky spĺňajúci najprísnejšie normy na obsah bromičnanov (max. 30 mg / kg) a chlorečnanov (max. 5,4% aktívneho chlóru). Vďaka používaniu tejto vysoko čistej chemikálie sa do upravovanej pitnej vody nedostávajú vo väčšom množstve rezíduá chemických látok, ktoré môžu negatívne pôsobiť na ľudský organizmus a z ktorých niektoré sú podľa najnovších výskumov karcinogénne.

Dodávame v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l, 60l , 600l IBC , 1000l IBC

Mám záujem


Chlórnan Sodný Stabilizovaný /Desinfik stabil

Tekutý, chemicky a mechanicky vysoko čistý stabilizovaný chlórový prípravok pre účinnú dezinfekciu bazénovej vody na báze stabilizovaného potravinárskeho chlórnanu sodného. Prípravok je atestovaný a schválený pre dezinfekciu pitnej vody podľa vyhlášky č. 409/2005 Zb. “Vyhláška o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody”, podľa prílohy č. 2, časť E, bod č. 3. Prípravok s obsahom 14% až 18% aktívneho chlóru obsahuje stabilizátor, ktorý spomaľuje vyprchávanie – starnutie aktívneho chlóru a zároveň obmedzuje tvorbu nežiaducich usadenín v automatických dávkovačoch a čerpadlách. Oproti prípravku GHC Desinfik Potravinársky možno stabilizovaný produkt viac ako trojnásobne dlhšie skladovať. Prípravok je vhodný ako pre manuálne dávkovanie tak predovšetkým pre dávkovanie automatickými dávkovacími čerpadlami, ktoré ochraňuje proti zanášaniu a vzniku usadenín.

Dodávame  v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l ,60 l, 600l IBC , 1000l IBC

Mám záujem


Kyselina sírová / ph -

Prípravok pre zníženie pH bazénovej vody na báze kyseliny sírovej, po pridaní do vody reaguje silne kyslo a znižuje tak hodnotu pH, čím priaznivo ovplyvňuje kvalitu bazénovej vody. Môže sa do vody v bazéne pridávať manuálne, do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku, alebo automaticky dávkovacím čerpadlom, pre ktorý je veľmi vhodný.

Dodávame  v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l ,60 l, 600l IBC , 1000l IBC

Mám záujem


Vločkovače

GHC Tekutý Vločkovač a Zjasňovač

Prípravok vhodný pre malé bazény s menším znečistením je určený pre vločkovanie jemných čiastočiek nečistôt tvoriacich neodfiltrovateľnú suspenziu – zákal vody. Umožní dokonalé vyzrážanie týchto nečistôt do väčších vločiek a ich následné odfiltrovanie alebo sedimentáciu a dodá vode žiadanú iskru ako u pramenitej vody. Reaguje veľmi rýchlo nezávisle na teplote vody. Zlepšuje účinnosť filtrov, pomáha predlžovať životnosť náplne filtrov a skracovať čas potrebný pre pranie filtrov aj znižovať spotrebu pracej vody. Prípravok je možné dávkovať manuálne, do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku, alebo prostredníctvom automatického dávkovacieho čerpadla do cirkulačného systému pred filtráciou. Pri použití automatického dávkovania sa výrazne zníži spotreba chemikálie a zvyšuje sa účinok.Prípravok je menej koncentrovaný a je určený pre bazény s menším znečistením.

Dodávame  v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l

GHC SUPER tekutý Vločkovač a Zjasňovač

Koncentrovaný prípravok vhodný pre veľké bazény s väčším znečistením je určený pre vločkovanie jemných čiastočiek nečistôt tvoriacich neodfiltrovateľnú suspenziu – zákal vody. Umožní dokonalé vyzrážanie týchto nečistôt do väčších vločiek a ich následné odfiltrovanie alebo sedimentáciu a dodá vode žiadanú iskru ako u pramenitej vody. Reaguje veľmi rýchlo nezávisle na teplote vody. Zlepšuje účinnosť filtrov, pomáha predlžovať životnosť náplne filtrov a skracovať čas potrebný pre pranie filtrov aj znižovať spotrebu pracej vody. Prípravok je možné dávkovať manuálne, do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku, alebo prostredníctvom automatického dávkovacieho čerpadla do cirkulačného systému pred filtráciou. Pri použití automatického dávkovania sa výrazne zníži spotreba chemikálie a zvyšuje sa účinok. Prípravok je koncentrovaný a je určený pre bazény s väčším znečistením.

Dodávame  v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l

Mám záujem


Algicidy

GHC Algicid RUŽOVÝ

Vysoko účinný tekutý prípravok proti rastu rias v bazéne. Pôsobí predovšetkým na zelené a hnedé riasy a zabraňuje ich ďalšiemu rastu a množeniu sa. GHC Algicid ružový je nepenivý prípravok na likvidáciu všetkých druhov rias vyskytujúcich sa v bazénoch, má veľmi vysokú účinnosť proti širokému spektru mikroorganizmov, obmedzuje výskyt kalu vo filtračnom zariadení a zvyšuje jeho účinnosť. Vďaka svojmu zloženiu má dlhodobé účinky a z vody sa odbúrava len pomaly. Prípravok je vhodné dávkovať priamo do bazéna, na miesta, kde sa tvorí najviacej rias. Algicid ružový je vhodný pre veľké verejné bazény pri normálnych teplotách a množstvom slnečného svitu.

Dodávame  v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l

GHC Algicid SUPER

GHC Algicid SUPER je maximálne účinný tekutý prípravok proti rastu rias v bazéne. Prípravok je určený pre veľké verejné bazény, predovšetkým v letných mesiacoch, pri vyšších teplotách vzduchu a pri veľkom výskyte vštkých druhov rias, ktoré zahubí a zabráni v raste a množení sa. Vďaka svojmu zloženiu má dlhodobé účinky a v bazénovej vode sa odbúrava len pomaly. Prípravok je najvhodnejšie dávkovať priamo do bazénu a na miesta, kde sa nachádza najväčšia koncentrácia rias.

Dodávame  v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l

Mám záujem


Kyselina Chlorovodíková

Kyselina chlorovodíkovú (soľná) je možné použiť na zníženie pH bazénovej vody. Zároveň rozpúšťa a zabraňuje vzniku vápenca. Je teda najvhodnejšou alternatívou na zníženie pH tvrdej bazénovej vody.
Používa sa na zníženie alkality vo vode, na čistenie, leptanie a ďalšie technické účely. Rozpúšťa kovy (aj chrómovanie) a vodný kameň. Pri použití kyseliny chlorovodíkovej sa uvoľňuje dráždivý chlorovodík, preto je nutné pri práci dodržiavať platné bezpečnostné predpisy. Nevdychujte plyn/pary tejto kyseliny. Používajte ochranné rukavice/odev.

Dodávame  v PE kanistroch o objeme  30 l , 50l , 60 l

Mám záujem


Tabletová soľ

Slúži na regeneráciu zmäkčovačov pre úpravne vody a vodárenská zariadení.  Vhodná pre umývačky, vodárne, bazény.

Mám záujem


Morská soľ

Morská soľ je vysokej čistoty - 3x praná a 3x sušená.
zrnitosť: 1-3 mm

Odporúčaná dávkovanie je 5kg/1m3 vody (0,5% roztok).
Balenie 25 kg vrece.
Vyrobené v Chorvátsku.
Táto soľ pochádza z odsoľovacích jazier na pobreží Stredozemného mora. Soľ je čistená a hrubozrnne mletá. Obsahuje 96% NaCl, aditíva pre tvrdnutie a množstvo ďalších minerálov obsiahnutých v morskej vode. Oproti klasickej kuchynskej soli neobsahuje jód a množstvo vápnika je znížené na minimum.
 

Mám záujem


Alkalita plus

Sypký prípravok je určený na zvýšenie celkovej alkality bazénovej vody. Hodnota celkovej alkality (CA) silne ovplyvňuje výkyvy hodnoty pH, jej nestabilitu, má veľký vplyv na vznik zákalov a na spotrebu chemikálií na úpravu pH. Ak má voda príliš nízku CA, dochádza k veľmi rýchlym a výrazným výkyvom pH. Ak je CA príliš vysoká, voda má sklon k tvorbe zákalov a má väčšinou tiež vysoké pH, súčasne je veľmi ťažké pH znížiť a neúmerne sa zvyšuje spotreba chemikálie pre úpravu hodnoty pH. Odporúčaná hodnota CA sa pohybuje v rozmedzí 80 – 120 mg / l CaCO3 (cca 4,5 – 7 ° dH). Celkovú alkalitu (CA) si môžete vo svojom bazéne ľahko, lacno, ale dostatočne presne merať, ak si zaobstaráte napr. komparátor CheckItComparator CA, pozri sekcia merania kvality bazénovej vody. Prípravok GHC Alkalita PLUS sa môže dávkovať manuálne rozhodením rovnomerne po celej hladine bazéna, pridaním do prepadového žliabku alebo vyrovnávacej nádrže alebo automaticky dávkovacím čerpadlom, ak si vopred pripravíme roztok. Pre zvýšenie celkovej alkality zhruba o 10 mg / l (cca 0,6 ° dH) sa dávkuje približne 1,6 kg / 100  vody. Prípravok dodávame v plastovom vedierku s obsahom 5 kg alebo 40 kg súdka.

Mám záujem


Tieto stránky používajú technológiu Cookies pre skvalitnenie ponúkaných služieb.
Ak prechádzate tento web bez zmeny nastavenia Cookies vo vašom prehliadači, vyjadrujete tým súhlas s ich používaním. Súhlasím