Úprava procesnej a pitnej vody

 

kohoutek

Problematika úpravy vody je veľmi široká oblasť, ktorá má veľa objektívnych i subjektívnych aspektov. Napriek tomu sa ju snažíme komplexne a fundovane riešiť z pohľadu dodávateľa chemikálií a tiež technologických celkov.

Najväčším problémom s kvalitou a nezávadnosťou vody je bezpochyby jej mikrobiologické znečistenie, ktoré je závislé na mnohých faktoroch, napr. na teplote, ale ktoré hlavne narastá v čase, keď vodu nijako neupravujeme. Preto aj našou hlavnou témou je účinná a pokiaľ možno dlhodobá dezinfekcia, ktorá by fungovala pri úprave veľkého množstva vody, rovnako tak ako vody, ktorá je prepravovaná potrubím na väčšie vzdialenosti.

Jediným vyskúšaným, účinným, ekonomicky prijateľným a masovo používaným dezinfekčným prostriedkom je chlór a niektoré jeho zlúčeniny. Ak teda hľadáte spoľahlivého dodávateľa čistého chlóru či kvalitného chlórnanu sodného, alebo riešite rozšírenie kapacity, rekonštrukciu a údržbu svojej chlórovej prevádzky, prípadne technológie pre úpravu vody a dávkovanie chemikálií, potom je pre Vás AWV, s. r. o. tým pravým partnerom.

Plynný (kvapalný) chlór (Cl2)

technologieDodávame chlór vo vlastných tlakových fľašiach a sudoch, navrhujeme, dodávame a servisujeme bezpečné podtlakové systémy na jeho dávkovanie k úprave vody. Kvapalný chlór je najúčinnejšou, najšetrnejšou a v celkových nákladoch najlacnejšou dezinfekciou pitnej či procesnej vody. Jeho použitie je vhodné pri prevádzkach s veľkým objemom upravovanej vody (od 150  za hodinu). Ide o prakticky 100% stlačený plynný chlór a je dodávaný v tlakových oceľových nádobách (fľašiach a sudoch) s platnou technickou kontrolou a bezpečným chlórovým, rúk otvárateľným ventilom. Nami dodávaný vysoko čistý chlór je atestovaný a schválený pre dezinfekciu pitnej vody podľa vyhlášky č. 409/2005 Zb. “Vyhláška o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody”, podľa prílohy č. 2, časť E, bod č. 3.

Z dôvodov bezpečnosti vďaka jeho vysokej toxicite podlieha skladovanie, odber, rozvody a dávkovanie chlóru prísnym technickým a bezpečnostným predpisom daným normou STN 75 50 50 pre chlórové zariadenia (chlórovne). Tieto vysoké bezpečnostné štandardy bezo zvyšku spĺňa podtlakový systém rozvodov a dávkovanie chlóru do upravovanej vody nemeckého výrobcu Jesco, ktorý dodávame, montujeme a servisujeme po celej SR. Na prianie zákazníka vykonávame tiež predvolené alebo prevádzkové revízie chlórových zariadení, pravidelnú technickú kontrolu a servis chlórových zariadení a prístrojov, zaisťujeme tiež pravidelné školenia obsluhy chlórovní.

Chlórnan sodný potravinársky (NaCl)

virvevodeDodávame chlórnan sodný v špičkovej kvalite, aj stabilizovaný, a technologicky riešime jeho dávkovanie a reguláciu pre úpravu vody. Chlórnan sodný nazývaný taktiež “tekutý chlór” má tiež významné dezinfekčné účinky a navyše je s ním o poznanie ľahšia a relatívne bezpečnejšia manipulácia. Ide v podstate o vodný roztok soli kyseliny chlórnej, preto sa dodáva v kvapalnom skupenstve v plastových kanistroch rôznej veľkosti. Nami dodávaný vysoko kvalitný chlórnan sodný potravinársky je atestovaný a schválený pre dezinfekciu pitnej vody podľa vyhlášky č. 409/2005 Zb. “Vyhláška o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody”, podľa prílohy č. 2, časť E, bod č. 3 a je tiež pravidelne testovaný na obsah nežiaducich prímesí, najmä bromičnanov.

Chlórnan sa dá pomerne ľahko dávkovať pomocou dávkovacích čerpadiel, ktoré sú odolné voči agresívnym chemikáliám, nemá ani prílišné nároky na špeciálne uskladnenie. Jeho nevýhodou je, že je trochu nestabilný, aktívny chlór z neho vyprcháva a teda jeho trvanlivosť a dezinfekčná účinnosť je obmedzená. Ak je chlórnan sodný čerstvý, prakticky ihneď po stočení z výroby má obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 12% až 14% (140 až 180 g Cl2 / l). Táto koncentrácia je výrobcom garantovaná v letných mesiacoch 3 týždne a v zimných 5 týždňov. Po tejto dobe koncentrácia chlóru v roztoku rýchlo klesá a chlórnan sa tak stáva pre dezinfekciu vody neúčinný. Napriek tomu sa na mnohých miestach stále používa na dezinfekciu pitnej či procesnej vody, čo má určite rad výhod a v oprávnených prípadoch je použitie chlórnanu tou najlepšou a najekonomickejšou variantou. Bohužiaľ sa stále používa aj na miestach, kde nie je vždy tou optimálnou dezinfekčnou látkou vzhľadom k objemu upravovanej vody, kapacite prietoku, vlastnostiam upravovanej vody a tiež vzhľadom k chemickým vlastnostiam samotného chlórnanu sodného.

Zmena z chlórnanu sodného na plynný chlór

Relatívne nízka koncentrácia aktívneho chlóru vo chlórnane sodnom a jeho rýchla degradácia spôsobuje možnú nestabilitu a nemožnosť dosiahnutia správneho množstva voľného chlóru v upravovanej vode. Zvlášť potom ak je upravovaný napr. veľký objem vody. Oproti tomu plynný chlór obsahuje prakticky 100% aktívneho chlóru, je stabilný a vždy 100% účinný. V prípadoch, keď dlhodobo uvažujete o zmene dezinfekčnej chemikálie, ponúkame možnosť rýchlej a ekonomicky prijateľné prestavby a zmeny technológie úpravy pitnej či procesnej vody z chlórnanu sodného na plynný chlór. Súčasťou ponuky je aj návrh postupného financovania tak, aby zmena bola dostupná aj pre súkromníkov, spoločnosti, obce a mestá s obmedzeným rozpočtom. Investícia do zmeny technológie sa určite oplatí, pretože prevádzkové náklady na dávkovanie plynného chlóru sú zhruba o 30% až 40% nižšie oproti používaniu chlórnanu sodného.

Či už teda dezinfikujete Vašu vodu plynným chlórom alebo chlórnanom sodným, spoločnosť AWV, s. r. o. bude vždy pripravená vám dodať schválené, účinné a kvalitné chemikálie, poradiť a pomôcť Vám pri riešení problémov s kvalitou vody a s technológiou na jej úpravu alebo zabezpečiť dodávku či servis chlórových zariadení. Skrátka budeme vždy kompetentným a spoľahlivým partnerom v oblasti chlórového hospodárstva a úpravy vody.