Úprava pH vody v bazéne

 

pHHodnota pH vody je jedným najdôležitejších sledovaných faktorov. Výrazne ovplyvňuje kvalitu bazénovej vody aj spotrebu a účinnosť všetkých prípravkov na jej úpravu a udržiavanie. Má vplyv na funkciu technológie úpravy vody, životnosť bazéna, potrubných rozvodov a technologických komponentov a má tiež významný vplyv na pocit návštevníkov bazéna z kúpania. Udržiavaním správnej hodnoty pH vody je možné znížiť spotrebu ostatných chemikálií, usporiť veľké množstvo finančných prostriedkov a bez veľkých komplikácií držať kvalitu vody v bazéne na tej najvyššej úrovni. Predpísaná hodnota pH podľa vyhlášky č. 309/2012 Zb. je v rozmedzí 6,5 až 7,6. Z technologických i chemických dôvodov je najlepšie držať hodnotu pH v rozmedzí 6,8 až 7,2. Na dosiahnutie optimálnej a správnej hodnoty pH bazénovej vody a na jej stabilné udržanie má tiež významný vplyv celková zásaditosť vody (CA). V prípade problémov s reguláciou pH vody vo Vašom bazéne sa obráťte na našich špecialistov, ktorí Vám radi pomôžu a poradia.

Prostriedky pre zníženie hodnoty pH

GHC pH mínus SUPER
Vysoko koncentrovaný tekutý prípravok je určený pre rýchle a účinné zníženie pH bazénovej vody, je postavený na báze kyseliny sírovej. Po pridaní do vody reaguje silne kyslo a znižuje tak hodnotu pH, čím priaznivo ovplyvňuje kvalitu bazénovej vody. Môže sa do vody v bazéne pridávať manuálne, do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku, alebo automaticky dávkovacím čerpadlom, pre ktoré je veľmi vhodný. Je taktiež vhodný pre znižovanie príliš vysokej celkovej alkality. Prípravok dodávame v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l alebo 60 l.

GHC pH mínus tekutý
phminus
Prípravok pre zníženie pH bazénovej vody na báze kyseliny sírovej, po pridaní do vody reaguje silne kyslo a znižuje tak hodnotu pH, čím priaznivo ovplyvňuje kvalitu bazénovej vody. Môže sa do vody v bazéne pridávať manuálne, do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku, alebo automaticky dávkovacím čerpadlom, pre ktorý je veľmi vhodný. Prípravok dodávame v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l alebo 60 l.

GHC pH mínus granulát
Sypký prípravok na zníženie pH bazénovej vody, ktorý s vodou reaguje silne kyslo a znižuje tak jej hodnotu pH. Vo vode je veľmi dobre rozpustný. Ľahko sa transportuje a uskladňuje, je bezpečný pre manipuláciu. Pri uskladnení v suchu môže byť skladovaný aj dlhodobo bez vplyvu na kvalitu a možno ho potom kedykoľvek použiť. Väčšinou sa používa ako rezerva, pokiaľ dôjde tekutý prípravok na zníženie pH. Môže sa pridávať priamo do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku bazénu alebo sa po rozpustení a zriedení môže dávkovať automatickým čerpadlom. Prípravok dodávame v 25 kg súdka.

Prostriedky pre zvýšenie hodnoty pH

GHC pH plus tekutý
phplus
Prípravok pre účinné zvýšenie pH bazénovej vody na báze hydroxidu sodného, po pridaní do vody reaguje silne zásadito a zvyšuje tak hodnotu pH, čo priaznivo ovplyvňuje kvalitu bazénovej vody. Môže sa do vody v bazéne pridávať manuálne, do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku, alebo automaticky dávkovacím čerpadlom, pre ktorý je veľmi vhodný. Prípravok dodávame v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l alebo 60 l.

GHC pH plus sypký
Sypký prípravok pre zvýšenie pH bazénovej vody, ktorý s vodou reaguje silne zásadito a zvyšuje tak jej pH. Je dobre rozpustný vo vode, veľmi dobre sa transportuje a uskladňuje. Pri uchovávaní v suchu môže byť skladovaný aj dlhodobo bez vplyvu na kvalitu a možno ho potom kedykoľvek použiť. Najčastejšie slúži ako rezerva, pokiaľ dôjde tekutý prípravok na zvýšenie pH. Môže sa pridávať priamo do vyrovnávacej nádrže alebo prepadového žliabku bazéna, alebo sa môže rozpustiť a dávkovať automatickým čerpadlom. Prípravok dodávame v plastovom vedierku s obsahom 5 kg, alebo 40 kg súdka.

Prípravok na zvýšenie alkality vody

GHC Alkalita PLUS
alkalita
Sypký prípravok je určený na zvýšenie celkovej alkality bazénovej vody. Hodnota celkovej alkality (CA) silne ovplyvňuje výkyvy hodnoty pH, jej nestabilitu, má veľký vplyv na vznik zákalov a na spotrebu chemikálií na úpravu pH. Ak má voda príliš nízku CA, dochádza k veľmi rýchlym a výrazným výkyvom pH. Ak je CA príliš vysoká, voda má sklon k tvorbe zákalov a má väčšinou tiež vysoké pH, súčasne je veľmi ťažké pH znížiť a neúmerne sa zvyšuje spotreba chemikálie pre úpravu hodnoty pH. Odporúčaná hodnota CA sa pohybuje v rozmedzí 80 – 120 mg / l CaCO3 (cca 4,5 – 7 ° dH). Celkovú alkalitu (CA) si môžete vo svojom bazéne ľahko, lacno, ale dostatočne presne merať, ak si zaobstaráte napr. komparátor CheckItComparator CA, pozri sekcia merania kvality bazénovej vody. Prípravok GHC Alkalita PLUS sa môže dávkovať manuálne rozhodením rovnomerne po celej hladine bazéna, pridaním do prepadového žliabku alebo vyrovnávacej nádrže alebo automaticky dávkovacím čerpadlom, ak si vopred pripravíme roztok. Pre zvýšenie celkovej alkality zhruba o 10 mg / l (cca 0,6 ° dH) sa dávkuje približne 1,6 kg / 100  vody. Prípravok dodávame v plastovom vedierku s obsahom 5 kg alebo 40 kg súdka.