Príručné prístroje a zákalomery

 

SensoDirectPríručné meracie prístroje Lovibond boli vyvinuté pre čo možno najjednoduchšie a najrýchlejšie stanovenie požadovaných parametrov vody. Nepotrebujú kyvety a odoberanie vzoriek, meranie prebieha priamo v bazénovej vode pomocou senzorov (elektród), tzn. že nepotrebujú žiadne reagencie. Prístroje sú vodotesné (alebo aspoň vlhkotesné) a prachotesné, ľahké a skladné, ale pritom veľmi odolné. Výsledky meraní sa zobrazujú ihneď na digitálnom displeji. Ako meracie čidlá sa používajú sklenené alebo plastové elektródy s gélovým alebo kvapalným elektrolytom. Prístroje sú napájané z batérií, teda ponúkajú úplnú mobilitu pri meraní a umožňujú ukladať namerané hodnoty do pamäte prístroja. Sú vhodné najmä pre meranie hodnoty pH, teploty bazénovej vody, oxidačno-redukčného potenciálu (ORP), vodivosti, rozpusteného kyslíka a celkovo rozpustených látok vo vode, salinity a pod. Prístroje možno ľahko kalibrovať pomocou referenčných štandardov. Meracie prístroje radu SensoDirect 110 alebo 200 dodávame je v praktickom plastovom kufríku vrátane elektród a kalibračných roztokov.

ompletnú ponuku príručných meracích prístrojov pre analýzu bazénovej vody nájdete v priloženom katalógu, ale pretože ponuka je veľmi široká a niekedy je ťažké si vybrať ten najvhodnejší prístroj, naši odborníci s praktickými skúsenosťami z oblasti verejných bazénov pre Vás pripravili výber tých najvhodnejších prístrojov potrebných pre to, aby ste splnili požiadavky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 309/2012 Zb.

Digitálny ručný prístroj MicroDirect pH 30
microdirect
Okrem štandardných fotometrov s pomocou tabliet Phenolrot je hodnotu pH vody možné merať tiež samostatne pomocou vodotesného ceruzkového prístroja MicroDirect pH 30. Meranie sa vykonáva pomocou pH elektródy, ktorá je na prístroji vymeniteľná. Prístroj je možné kontrolovať a kalibrovať 3-bodovou kalibráciou. Pre kalibráciu je možné k prístroju prikúpiť kalibračné tablety, ktorými sa pripravuje vždy čerstvý kalibračný roztok. Vzhľadom k postupným zmenám na elektróde (vlastnosť všetkých elektród) je pravidelná kalibrácia prístroja doporučená (cca raz za mesiac). Obsluha má potom vždy istotu, že namerané hodnoty sú skutočne pravdivé a preukázateľné. Rozsah merania pH je 0 až 14 pH pri rozlíšení 0,01 pH.

Redox-potenciál
podľa vyhlášky 135/2004 Zb. je tento parameter nutné merať niekoľkokrát denne!

Digitálny ručný prístroj MicroDirect ORP / Redox 10
Redox – potenciál alebo tiež oxidačno redukčný potenciál (ORP) je jeden z parametrov, ktorý má značnú výpovednú hodnotu o účinnosti dezinfekcie bazénovej vody. Tento parameter je z fyzikálnych dôvodov možné merať iba pomocou elektródy. Vodotesný tužkový prístroj MicroDirect ORP / Redox 10 predstavuje vďaka mikroprocesorovému riadeniu revolúciu v oblasti miniatúrnych prístrojov pre meranie redox potenciálu (ORP). Pokročilé funkcie ORP merači pri zachovaní užívateľsky prívetivého ovládania zaisťuje riadiaci mikroprocesor ASIC (ApplicationSpecificIntegratedCircuit). Prístroj MicroDirect ORP / Redox 10 je ideálnym prístrojom pre rýchle a jednoduché stanovenie oxidačne-redukčného potenciálu v kvapalinách. Elektróda zodpovedá predpísanému typu vo vyhláške č. 309/2012 Zb. Prístroj je možné kontrolovať a kalibrovať 1-bodovú kalibráciou. Pre kalibráciu je možné k prístroju dokúpiť kalibračný roztok (470 mV). Vzhľadom k postupným zmenám na elektróde (vlastnosť všetkých elektród) je pravidelná kalibrácia prístroja doporučená (cca raz za mesiac). Obsluha má potom vždy istotu, že namerané hodnoty sú skutočne pravdivé a preukázateľné. Elektróda prístroja je vymeniteľná. Rozsah merania prístrojom je -90 až + 1.000 mV pri rozlíšení 1 mV.

ZZákal (zakalenie bazénovej vody)
podľa vyhlášky 135/2004 Zb. je nutné merať 2 krát za mesiac!

turbidirectZákalometre (turbidimetre) sú špeciálnou kategóriou meracích prístrojov. Pracujú podobne ako fotometre so svetlom, ale nepoužívajú zafarbenie vzorky na základe reakcie s pridanou chemikáliou, ale určujú zákal priamo podľa charakteristiky priechodu svetla vzorkou. Používajú tzv. Nefelometricky metódu merania, pričom vyjadrujú hodnotu zákalu v nefelometrických jednotkách zákalu (NTU), identické s formazínovou nefelometrickou jednotkou zákalu (FNU).

Digitálne fotometer TurbiCheck
Zákal v bazénovej vode je možné merať nefelometricky pomocou meracieho prístroja TurbiCheck s infračerveným turbicheckzdrojom svetla, ktorý je určený pre jednoduchú a rýchlu obsluhu v laboratóriu aj pre mobilné použitie v teréne. Kompaktný, ergonomický a presný merací prístroj pre stanovenie zákalu meraním infračerveného žiarenia, rozptýleného pod uhlom 90 °. Rozsah merania je 0,01 – 1100 NTU = FNU = TE / F, pri rozlíšení 0,01 NTU. Vode odolná meracia komora, veľký digitálny displej a zľahka obsluhovateľná klávesnica poskytujú bezpečnosť prevádzky a komfort obsluhy. Prístroj je napojený 9V batériou. Meranie zákalu nemusí slúžiť, je na splnenie povinnosti podľa vyhlášky č. 309/2012 Zb. ale aj na kontrolu účinnosti filtrácie bazénovej vody a dávkovaného vločkovača. Podľa nameraného rozdielu zákalu pred a za filtráciou (nefiltrované a filtrovanou vodou) možno určiť aká je účinnosť filtrácie, stav pieskovej náplne vo filtroch a tiež efektívnosť a správne dávkovanie vločkovača pre vyzrážanie nečistôt z bazénovej vody. Fotometer dodávame kompletne pripravený na okamžité uvedenie do prevádzky s kyvetami, kalibračnými roztokmi a príslušenstvom v praktickom plastovom kufríku. Pre meranie nie sú potrebné už žiadne ďalšie reagenčné chemikálie či príslušenstvo.

Priložené súbory:

Katalóg Lovibond príručné a zákalomery