/ By Simona Lehotska / Nezaradené / 0 Comments

Odzimovanie bazéna

Po zimnom oddychu opäť prichádza nová sezóna a s ňou odzimovanie bazénov. Proces odzimovania bazéna začína hneď, akonáhle sa teploty pohybujú okolo 10°C.


Prvým krokom je odkrytie bazéna a vybratia plavákov, ktoré zabraňovali porušeniu bazéna ľadom, je dôležité odstrániť mechanické znečistenie bazéna (listy, hmyz a iné viditeľné nečistoty). Ďalším krokom je čistenie stien bazéna nad vodnou hladinou pomocou hubky alebo jemnej kefy. Nasleduje doplnenie vody 10 cm pod vrchný okraj bazéna. Po týchto krokoch zapájame filtračnú jednotku. Teraz je možné vyčistiť zvyšnú časť bazéna pod hladinou vody pomocou bazénového vysávača alebo hadice.


Po mechanickom vyčistení prichádza na rad úprava bazénovou chémiou. Prvým krokom je úprava hodnôt chlóru a pH, prípadná úprava ostatných hodnôt. Pokiaľ sa v bazéne vyskytuje problém s riasami, odporúčame využiť algicid. Je dôležité počas celej sezóny hodnoty kontrolovať a upraviť podľa potreby.


S úpravou vody vo vašom bazéne Vám pomôže aj široká rada výrobkov GHC, ktorú nájdete v našej ponuke.