O spoločnosti

Naša spoločnosť AWV s.r.o. vstúpila na trh ako chemicko obchodná firma zo zameraním na úpravu bazénovej a pitnej vody.

Chceme prispieť k zvýšeniu kvality vody na prevádzkach Slovenska dodávaním kvalitnej chémie s prihliadnutím na potreby a nároky našich klientov. Okrem dodávky širokého spektra tovarov ponúkame spoľahlivosť a seriózny prístup ku klientom a k ich požiadavkám. Naša spoločnosť je relatívne krátky čas na trhu ale má silný záujem a predpoklady zaujať na ňom pevné miesto v rámci Slovenska. Dokážeme zabezpečiť každú prevádzku, v ktorej sa používa voda či už na pitie alebo na kúpanie potrebnou bazénovou chémiou.

Poskytujeme širokú škálu produktov, ktoré sú neodlúčiteľnou súčasťou takejto prevádzky. Spoluprácou s nami získate stabilného partnera ,kvalitný tovar , slušnosť a ústretovosť v jednaní. Chemické látky prepravujeme výhradne našimi autami a našimi pracovníkmi. Sme pripravení byť Vám nápomocní a ochotní pri riešení ďalších problémov súvisiacich s údržbou a čistením prevádzky ako aj zachovaním kvalitatívnych ukazovateľov vody.

Ponúkame:

  • Vysokú čerstvosť chlornanu
  • Chemické látky spĺňajúce európske normy
  • Korektná spolupráca