lovibondlogo

Meranie kvality bazénovej vody

 

Prevádzkovanie verejného bazéna s čistou a nezávadnou vodou nie je možné bez dosiahnutia a udržiavania správnych a zákonom vyžadovaných parametrov kvality vody. Tieto parametre sú zisťované rozbormi za pomoci meracích prístrojov, fotometrov, komparátorov a testerov. Nutnosť a pravidelnosť merania kvality vody vo verejnom bazéne je priamo stanovená vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva č. 309/2012 Zb., ktorou sa stanovujú hygienické požiadavky na verejné kúpaliská, bazény a sauny. Napr. chlór a redox je nutné merať každé 4 hodiny, teplotu 3x denne a hodnotu pH min. 1x denne. Veľmi spoľahlivo možno všetky dôležité parametre bazénovej vody stanoviť pomocou meracích prístrojov značky Lovibond, ktoré na slovenský trh dodávame. Na Slovensku zastupujeme českú spoločnosť GHC Invest, ktorá spolupracuje s nemeckou spoločnosťou Tintometer. Tá sa už viac ako 120 rokov venuje vývoju, výrobe a predaji meracích prístrojov a testerov pre analýzu pitnej, bazénovej, priemyselnej a odpadovej vody. Všetky meracie prístroje, testery a reagenčné chemikálie sú uvádzané celosvetovo na trh pod značkou Lovibond. Široká paleta produktov Lovibond ponúka užívateľovi testovacie zariadenie s kompletným príslušenstvom, servisom a poradenstvom určeným pre chemickú analýzu vody v súkromných a verejných bazénoch, ochladzovacích saunových bazénikoch, whirlpoolom a vírivých a masážnych vaniach.

Špecializácia na rozbory vody vo verejných bazénoch – špeciálne pre bazenárov

minidirectkufrRozborom a analýzou bazénovej vody je u nemeckého výrobcu venovaná špeciálna pozornosť a na vývoji a výrobe meracích prístrojov, fotometrov, testerov a reagenčných chemikáliách pracujú špecializovaní odborníci z oblasti úpravy, rozborov a analýz bazénovej vody. Meracím prístrojom, fotometrom, testerom a reagenčným chemikáliám je venovaná jedna kompletná samostatná osobitná časť z výrobného programu firmy Tintometer tak, aby prevádzkovatelia bazénov mali k dispozícii kompletnú ucelenú radu a mohli vykonávať všetky rozbory a analýzy, ktoré im predpisujú normy a vyhlášky. Meracie prístroje, ktoré dodávame zákazníkom v Slovenskej republike presne zodpovedajú požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 309/2012 Zb., ktorou sa stanovujú hygienické požiadavky na verejné kúpaliská, bazény a sauny.

Vysoká spoľahlivosť, presnosť a opakovateľnosť merania

Všetky meracie prístroje Lovibond, reagenčné chemikálie a príslušenstvo podliehajú náročnej výrobnej kontrole a presným certifikovaným výrobným postupom. Aj napriek veľmi priaznivej cene sú tester, meracie prístroje a fotometre veľmi presné, majú vysoké rozlíšenie a vykazujú tiež vysokú mieru opakovateľnosti merania s nízkymi odchýlkami. K testerom, prístrojom a fotometrom sú dodávané originálne reagenčné chemikálie s vysokou životnosťou, stálosťou a stabilitou. Používanie len kvalitných a správnych reagenčných chemikálií je podmienkou na dosiahnutie zodpovedajúcich a presných výsledkov merania. Spoľahlivosť a presnosť zaisťuje tiež možnosť pravidelnej kontroly a kalibrácie meracích prístrojov a fotometrov. S istotou je potom možné namerané výsledky predkladať kontrolným orgánom a tiež pomocou fotometrov Lovibond kontrolovať a kalibrovať kontinuálne meracie a vyhodnocovacie jednotky pre reguláciu kvality vody vrátane automatického dávkovania chemikálií (MaR).

Jednoduchá a rýchla obsluha

tabletyTester, meracie prístroje a fotometre sú koncipované tak, aby ich obsluha bola pokiaľ možno čo najjednoduchšie, rýchle a aby zaškolenie do postupu odoberania vzoriek a meranie nebolo náročné, naopak, aby bolo zrozumiteľné a jednoducho pochopiteľné. Zariadenie je tak možné používať aj na letných kúpaliskách, kde sa často strieda obsluha vo forme brigádnikov, alebo ho hravo zvládnu používať strojníci, ktorí väčšinou nemajú vzdelanie laboratórnych technikov. Každé meranie sa skladá len z niekoľkých veľmi jednoduchých krokov. Pri nadobudnutí nového prístroja vždy na úvod zaškolíme obsluhu prístroja a samozrejmosťou je tiež zrozumiteľný návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Pri akýchkoľvek nejasnostiach, problémoch či otázkach je kedykoľvek k dispozícii odborný personál AWV, s. r. o., ktorý telefonicky alebo osobne pomôže vyriešiť akýkoľvek problém.

Cenová dostupnosť

checkitdirektAko testery tak aj meracie prístroje a fotometre majú veľmi priaznivé ceny, ktoré by nemali výrazne zaťažovať rozpočet verejného bazénu či kúpalisko. Taktiež je kladený dôraz na priaznivé prevádzkové náklady na jednotlivé merania danej nízkymi cenami reagenčných chemikálií a príslušenstvo. Naviac mnohé prístroje na meranie rôznych parametrov vody sú multifunkčné alebo pracujú na rovnakom princípe, a preto sa na meranie ďalšieho parametra nemusí kupovať nový prístroj, ale stačí len tzv. TESTPAK s porovnávacími diskmi a reagenciami alebo len iné reagencie. Vzhľadom k priamemu partnerskému zastúpeniu spoločnosti Tintometer môžeme v Slovenskej republike garantovať najnižšie ceny, ktoré nie sú zaťažené obchodnými prirážkami ďalších sprostredkovateľov a obchodníkov.

Servis, školenia, rýchlosť a dostupnosť

checkitcompkyvetyZabezpečujeme záručný a pozáručný servis na všetky meracie prístroje a fotometre v Slovenskej republike. Disponujeme vyškolenými odborníkmi, ktorí vykonávajú kalibráciu prístrojov a fotometrov. Svojim zákazníkom ponúkame pravidelnú údržbu meracích prístrojov a fotometrov, ktorá spočíva vo vyčistení prístroja, vyčistení meracej optiky, skontrolovanie všetkých funkcií a tiež kalibráciu prístroja. Na kalibráciu je súčasne vydaný kalibračný protokol. Zákazník potom má istotu, že merania zodpovedajú skutočnosti a na prístroje sa môže spoľahnúť. V našich skladoch sú vedené všetky bežne používané reagenčné chemikálie, ktoré sú zákazníkom rozosielané do 24 hodín po obdržaní telefonickej či písomnej objednávky. Pri akýchkoľvek problémoch pri meraní, odoberaní vzoriek, nezrovnalostí s výsledkami hygienických staníc a pod. sú kedykoľvek k dispozícii odborníci AWV, s. r. o., ktorí sú schopní telefonicky alebo osobne pomôcť, poradiť alebo vykonať zaškolenie. Štandardnou súčasťou odovzdávania meracieho prístroja alebo fotometrom je zaškolenie obsluhy na odoberanie vzoriek a správne vykonávanie meraní, zoznámenie zákazníka s dôležitými detailmi ako je výber správnych reagenčných chemikálií a tiež odovzdanie praktických skúseností, ktoré sa nedajú nikde vyčítať.

Tie najvhodnejšie testery, prístroje a fotometre práve pre Vás

V súhrnnom katalógu sú prehľadne a logicky uvedené všetky jednotlivé prístroje, reagencie a príslušenstvo pre modernú analýzu bazénovej vody. Jednotlivé testery a prístroje sú zoradené od tých najjednoduchších až po skutočne profesionálne laboratórne vybavenie. Kompletná ponuka testerov, meracích prístrojov, fotometrov, reagenčných chemikálií a príslušenstvo pre rozbory a analýzy bazénovej vody je veľmi široká a niekedy je ťažké si vybrať ten najvhodnejší prístroj či metódu. Z tohto dôvodu naši odborníci, s praktickými skúsenosťami z oblasti verejných bazénov a podľa požiadaviek vyhlášky č. 309/2012 Zb., pre Vás pripravili výber tých najvhodnejších testerov a prístrojov, s ktorými majú dobré skúsenosti už stovky verejných bazénov, kúpalísk a aquaparkov po celej Slovenskej republike. Tieto odporúčané produkty z produkcie Lovibond nájdete na nasledujúcich stránkach podľa kategórií, okrem toho si tu môžete stiahnuť kompletný katalóg meracích prístrojov určených pre meranie kvality vody v bazéne (Katalóg Lovibond)), prípadne upravenú verziu s novými produktmi Lovibond s bonusovými reagenciami vhodnými k použitiu pre prístroje Hach (Katalóg Hach).