Meranie a regulácia kvality vody a dávkovanie chemikálií

 

EasypoolsmartwebPodmienka kontinuálneho sledovania hlavných parametrov bazénovej vody, ako je obsah voľného chlóru, hodnota pH a redox potenciálu, je pre verejné bazény a kúpaliská daná vyhláškou č. 309/2012 Zb. Špičkové meracie a regulačné zariadenia značky Jesco Vám pomôžu splniť všetky požiadavky vyhlášky a ešte vám ušetrí veľa nákladov i času. Tieto plne automatické zariadenia nielen presne merajú a vyhodnocujú požadované parametre bazénovej vody, ale zároveň optimálne riadia dávkovanie príslušných chemikálií na úpravu vody. Kompaktným riešením pre celú škálu bazénov, od malých detských až po veľké plavecké či rekreačné, je meracia a regulačná doska EASYPOOL SMART CPRT. Rozvod meranej vody vo vnútri dosky umožňuje jednoduchú inštaláciu prípadne výmenu senzorov a tiež jednoduché odoberanie vzoriek na kalibráciu. Presné senzory odovzdávajú v reálnom čase informácie o množstve dezinfekcie, hodnote pH, teplote vody a oxidačne redukčnom potenciáli. Magnetické čerpadlá modernej konštrukcie potom zaisťujú presné a bezpečné dávkovanie agresívnych chemikálií.

TopaxDXMozgom celého zariadenia je regulačná jednotka TOPAX DX, ktorá vďaka množstve pokročilých funkcií (prevádzkový denník, alarm), ale tiež vďaka jednoduchému ovládaniu s menu v slovenčine, presnosti merania a spoľahlivosti predstavuje ideálneho pomocníka pre kontrolu kvality bazénovej vody. Táto multikanálová jednotka s množstvom vstupov a výstupov vyhodnocuje dáta získané z meracích sond a podľa nastavených parametrov riadi činnosť dávkovacích čerpadiel na tekuté chemikálie, ktoré sú k nej pripojené, eventuálne riadi dávkovanie plynného chlóru pomocou zrýchľovacieho čerpadla, ovládajúceho prietok vody injektorom. Regulačná jednotka zároveň priebežne zapisuje a ukladá namerané hodnoty, ktoré možno zobraziť na displeji alebo pomocou MMC karty preniesť do PC, prípadne regulačnú jednotku priamo s počítačom spojiť. V počítači možno namerané hodnoty ďalej spracovávať pomocou špeciálneho softvéru TopView.

senzory

Regulačná jednotka TOPAX DX tiež automaticky upozorňuje na nepresnosť pri meraní danej napr. nedostatočným prietokom meracie vody alebo opotrebením meracích elektród, eventuálne ich neskalibrovaním. Vďaka dvojstupňovému proporcionálnemu režimu dávkovania, kedy dávkované množstvo chemikálie sa upravuje úmerne tomu, ako sa príslušná meraná hodnota blíži hodnote nastavenej, možno účinne znížiť spotrebu chemikálií na dezinfekciu a úpravu pH. Nedochádza k prechlórovaniu ani prílišnému kolísaniu parametrov vody, kvalita vody je stabilná presne tak, ako to vyžaduje nielen vyhláška, ale hlavne návštevníci vášho bazéna. Systémy automatického merania a regulácie kvality vody Jesco sú nenáročné na obsluhu, napriek tomu dokážu zvládnuť aj tie najnáročnejšie úlohy a sú neoddeliteľnou súčasťou modernej technológie úpravy vody vo verejných bazénoch.

Hlavné funkcie a výhody dosiek pre MaR Jesco nájdete v prehľadnej prezentácii TU.

Priložené súbory:

Katalóg Jesco MaR