Sídlo našej spoločnosti nájdete

na adrese:

AWV s.r.o

Kukučínová 1336

024 01 Kysucké Nové Mesto

 

Kontakty:

e-mail: tel.:
Obchodno technický poradca pre Slovensko  Michal Janec: mjanec@awv.sk +421 918 548 208
Obchodný zástupca pre západ  Michal Kotulič mkotulic@awv.sk +421 918 944 039
Logistika a objednávky  Lenka Jancová: office@awv.sk +421 915 393 160
Pavol Janec pjanec@awv.sk +421 917 292 939
Technické poradenstvo-úprava vstupnej vody a bazénová technológia Juraj Janec: jjanec@awv.sk +421 944 942 565
IČO:  464 230 28
IČ DPH: SK 2023366356

 

Sklady:

e-mail: tel.:
Liptovský Mikuláš:  Michal Janec  mjanec@awv.sk +421 918 548 208
Prešov:  Michal Kotulič mkotulic@awv.sk +421 918 944 039

 

 

 

IČO:  464 230 28
IČ DPH: SK 2023366356