Komparátory

 

komparatorKomparátory sú kompaktné príručné meracie prístroje, ktoré pracujú na kolorimetrickom princípe a sú určené pre mobilné alebo stacionárne analýzy rôznych parametrov vody. Vďaka širokej škále stálofarebných diskov s plynulým prechodom zafarbenia ide o rozsiahly a pomerne presný kolorimetrický systém s jednoduchou obsluhou. Meranie prebieha tak, že jedna z dvoch kyviet naplnených vzorkou bazénovej vody sa vloží do ľavej komory komparátora a slúži na vyrovnanie farebných vplyvov a vplyvov zakalenia. V druhej kyvete sa zmieša vzorka vody s patričnými činidlami a vloží sa do pravej komory komparátora. Po vložení porovnávacieho farebného disku ním otáčame tak dlho, až docielime optické zhody farby na disku a zafarbenej vzorky. Výsledok merania potom odpočítame z kontrolného okna. Difusorová doska na zadnej strane prístroja slúži na elimináciu okolitých vplyvov a nepriaznivých svetelných pomerov, použitím zrkadlovej optiky je využitý celý kyvety pre hĺbku priehľadu cez vrstvu zafarbenej vzorky a tým je dosiahnutá vysoká presnosť. Dôkladné porovnanie vzorky s farebným štandardom umožňuje tiež plynulý prechod na farebnej stupnici porovnávacieho disku. Výhodou komparátorov je, že umožňujú merať mnoho ľubovoľných parametrov jedným prístrojom, stačí vymeniť porovnávací disk a použiť inú reagenciu na vzorku bazénovej vody. Dodávame komparátory a ich príslušenstvo v rôznych typoch balení.

komparatorkufrCheckIt Comparator TEST-KIT je štandardné kufríkové balenie a obsahuje:

 • praktický plastový kufrík na prenášanie a uloženie všetkých súčastí sady
 • vlastný komparátor
 • sadu porovnávacích diskov pre meranie zvoleného parametra vody
 • sadu kyviet na vzorky
 • miešaciu tyčinku
 • sadu reagencií na 30 testov
 • podrobný návod

CheckIt Comparator TEST-PAK je balenie slúžiace na rozšírenie možností merania o ďalšie parametre a obsahuje:

 • sadu porovnávacích diskov pre meranie zvoleného parametra vody
 • sadu kyviet na vzorky
 • miešacej tyčinku
 • sadu reagencií na 30 testov
 • podrobný návod

komparatordiskyCheckIt Disc sú náhradné disky na meranie ďalšieho parametra, ktoré možno doobjednať samostatne. Pomocou Lovibond CheckIt Comparator systému možno merať nasledujúce parametre bazénovej vody:

 • celkovú alkalitu
 • hliník
 • amónne ióny
 • bróm
 • chlór (voľný, viazaný, celkový)
 • železo
 • meď
 • dusičnany
 • ozón
 • hodnotu pH
 • fosfáty
 • kyselinovú kapacitu KNK4,3

Kompletnú ponuku komparátorov a reagenčných chemikálií pre rozbory a analýzy bazénovej vody nájdete v priloženom katalógu, ale pretože ponuka je veľmi široká a niekedy je ťažké si vybrať ten najvhodnejší prístroj, naši odborníci s praktickými skúsenosťami z oblasti verejných bazénov pre Vás pripravili výber tých najvhodnejších prístrojov potrebných pre to, aby ste splnili požiadavky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 309/2012 Zb.

CheckIt Comparator Čpavok
pavok má byť podľa vyhlášky meraný raz týždenne, jeho meranie je možné vykonávať pomocou komparátora so sadou diskov na prítomnosť amoniaku. Ide o kompaktný kolorimetrický systém, ktorý sa vďaka jednoduchej obsluhe hodí ako pre prácu v teréne, tak aj pre stabilné analýzy. Do oboch kyviet sa naberie vzorková voda. Do jednej kyvety je vhodená reagenčná tableta, ktorá spôsobí zafarbenie vody v kyvete. Kyvety sa vsunú do tela komparátora. Zafarbenie vzorkovej vody sa porovnáva so súvislou farebnou stupnicou na disku komparátora, s ktorým sa otáča až do farebnej zhody vzorky vody a farby na disku. Pri zhode farby sa potom na disku odpočíta hodnota meraného parametra. Druhá kyveta s vodou slúži na elimináciu prípadného zakalenia vzorkovej vody. Meranie je veľmi jednoduché a rýchle. Svojou presnosťou a preukázateľnosťou zodpovedá požiadavkám vyhlášky č. 309/2012 Zb. a hygienickým kontrolným orgánom. Rozsah komparátora je 0 – 1 mg / l N, používané reagencie sú AMMONIA No. 1 a AMMONIA No. 2.

CheckIt Comparator Dusičnany
Dusičnany majú byť podľa vyhlášky merané raz týždenne, ich meranie je možné vykonávať pomocou komparátora so sadou diskov na dusičnany. Ide o kompaktný kolorimetrický systém, ktorý sa vďaka jednoduchej obsluhe hodí ako pre prácu v teréne, tak aj pre stabilné analýzy. Do oboch kyviet sa naberie vzorková voda. Do jednej kyvety je vhodená reagenčná tableta, ktorá spôsobí zafarbenie vody v kyvete. Kyvety sa vsunú do tela komparátora. Zafarbenie vzorkovej vody sa porovnáva so súvislou farebnou stupnicou na disku komparátora, s ktorým sa otáča až do farebnej zhody vzorky vody a farby na disku. Pri zhode farby sa potom na disku odpočíta hodnota meraného parametra. Druhá kyveta s vodou slúži na elimináciu prípadného zakalenia vzorkovej vody. Meranie je veľmi jednoduché a rýchle. Svojou presnosťou a preukázateľnosťou zodpovedá požiadavkám vyhlášky č. 309/2012 Zb. a hygienickým kontrolným orgánom. Rozsah komparátora je 10 – 100 mg / l NO3, používané reagencie sú NITRACHECK No. 1 a NITRACHECK No. 2.

CheckIt Comparator Celková zásaditosť
Meranie celkovej alkality je možné vykonávať pomocou komparátora so sadou diskov na celkovú alkalitu. Ide o kompaktný kolorimetrický systém, ktorý sa vďaka jednoduchej obsluhe hodí ako pre prácu v teréne, tak aj pre stabilné analýzy. Do oboch kyviet sa naberie vzorková voda. Do jednej kyvety je vhodená reagenčná tableta, ktorá spôsobí zafarbenie vody v kyvete. Kyvety sa vsunú do tela komparátora. Zafarbenie vzorkovej vody sa porovnáva so súvislou farebnou stupnicou na disku komparátora, s ktorým sa otáča až do farebnej zhody vzorky vody a farby na disku. Pri zhode farby sa potom na disku odpočíta hodnota meraného parametra. Druhá kyveta s vodou slúži na elimináciu prípadného zakalenia vzorkovej vody. Meranie je veľmi jednoduché a rýchle. Svojou presnosťou a preukázateľnosťou zodpovedá požiadavkám vyhlášky č. 309/2012 Zb. a hygienickým kontrolným orgánom. Hodnota celkovej alkality (CA) silne ovplyvňuje výkyvy hodnoty pH, jej nestabilitu, ovplyvňuje vznik zákalov a má veľký vplyv na spotrebu chemikálií na úpravu pH. Ak má voda príliš nízku CA, dochádza k veľmi rýchlym a výrazným výkyvom pH. Ak je CA príliš vysoká, voda má sklon k tvorbe zákalov a má väčšinou tiež vysoké pH, súčasne je veľmi ťažké pH znížiť a neúmerne sa zvyšuje spotreba chemikálie pre úpravu hodnoty pH. Odporúčaná hodnota CA sa pohybuje v rozmedzí 80 – 120 mg / l CaCO3 (cca 4,5 – 7 DHO). Rozsah komparátora je 20 – 240 mg / l CaCO3, používané reagencie sú ALKACHECK.

Priložené súbory:

Katalog Lovibond komparatory