Fotometre

 

multidirectFotometria je najpresnejší spôsob ako merať parametre bazénovej vody. Fotometre Lovibond sú špičkové meracie prístroje, ktoré pracujú na fotometrickom princípe a sú určené pre mobilné alebo stacionárne analýzy rôznych parametrov vody. Prvý fotometer vyvinula nemecká firma Tintometer už pred viac ako 30 rokmi, dnes ako renomovaný výrobca širokej škály fotometrických systémov vyrába prístroje jednoparametrové aj multifunkčné, kompaktné i profesionálne a všetky tieto meracie prístroje Vám na slovenskom trhu exkluzívne ponúkame už niekoľko rokov. Fotometre sú veľmi presné prístroje a používa ich v dnešnej dobe nielen väčšina prevádzkovateľov bazénov, ale vďaka možnosti presnej kalibrácie aj kontrolné orgány hygieny a profesionálne laboratória.

checkitdirektdetailPrincíp merania spočíva v presvetlenej vzorke vody zafarbenej reagenciou svetelným (monochromatickým) lúčom. Zafarbenie vzorky po pridaní reagencie, ktoré je priamo úmerné množstvu sledovanej látky vo vode, ovplyvňuje vďaka absorbcii intenzitu prejdeného svetla určitej vlnovej dĺžky. Detektor svetla, ktoré prešlo vzorkou, pomocou mikroprocesora prepočíta nameranú hodnotu na koncentráciu analyzovanej látky vo vzorke vody. Meranie s fotometrom je preto veľmi jednoduché, stačí odobrať vzorku analyzovanej vody, do kyvety pridať reagenciu a vložiť kyvetu do meracej šachty fotometra. Na displeji sa potom zobrazia namerané hodnoty. Fotometricky možno merať pomocou vhodných reagencií prakticky všetky známe parametre vody, niektoré typy fotometrov Lovibond meria jeden, vopred daný parameter, iné sú naprogramované na meranie viacerých parametrov. Pri výbere toho správneho modelu záleží na konkrétnych požiadavkách užívateľa. Fotometre Lovibond používajú ako zdroj svetla diódy s vysokou stabilitou monochromatického svetla pri zachovaní nepatrného príkonu. Prístroje sú vlhkotesné, nedochádza tak k vniknutiu vody do elektronických častí, sú tiež kompaktné a ergonomické, aj najcitlivejšia časť fotometra, meraciu šachtu, možno ľahko čistiť. Ako reagencie sa môžu používať buď reagenčné tablety alebo reagenčné roztoky, tzv. kvapôčky, preto je nutné vopred zvážiť a vybrať najvhodnejší typ prístroja práve pre Vás. Prístroje dodávame v praktickom kufríkovom balení vrátane príslušenstva, ktoré obsahuje 3 kyvety, reagencie na 100 meraní, miešaciu tyčinku, 9V batériu a podrobný návod. Náhradné reagenčné roztoky v kvapôčkach či náhradné reagenčné tablety sú stále vedené na sklade a posielame ich do 24 hodín po objednaní.

Kompletnú ponuku fotometrov a reagenčných chemikálií pre meranie a analýzy bazénovej vody nájdete v priloženom katalógu, ale pretože ponuka je veľmi široká a niekedy je ťažké si vybrať ten najvhodnejší prístroj, naši odborníci s praktickými skúsenosťami z oblasti verejných bazénov pre Vás pripravili výber tých najvhodnejších prístrojov potrebných pre to, aby ste splnili požiadavky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 309/2012 Zb.

Meranie chlóru (voľný, viazaný) a hodnoty pH
tri najdôležitejšie parametre, podľa vyhlášky 135/2004 Zb. nutné merať niekoľkokrát denne!

Voľný chlór je síce jeden z najdôležitejších parametrov dezinfekcie vody, ale bohužiaľ vyhláška č. 309/2012 Zb. požaduje aj meranie viazaného chlóru a to niekoľkokrát denne! Viazaný chlór je zložka celkového chlóru, ktorá už nemá zásadné dezinfekčné účinky a pri väčšom množstve je naopak škodlivá. Nepriaznivo účinkuje na pokožke a voda je silne cítiť chlórom. Ľudia potom hovoria, že voda je prechlórovaná. Skutočnosť je však taká, že je to cítiť práve viazaný chlór. Viazaný chlór vzniká pri reakcii s organickým znečistením, napríklad pri zlúčení voľného chlóru s močovinou a dusičnanmi vznikajú tzv. chloraminy. Samostatne nemožno viazaný chlór merať, vždy sa určuje ako rozdiel medzi voľným a celkovým chlórom, ktorý už merateľný je. Ako voľný tak celkový (viazaný) chlór sa môže merať len metódou DPD, ktorá je tiež predpísaná vyhláškou. Meranie sa vykonáva pomocou fotometra, ktorý dokáže veľmi presne, opakovane a preukázateľne určiť mieru, zafarbenie meranej vzorky vody a na digitálnom displeji potom ukázať nameranú hodnotu.

Digitálne fotometer CheckitDirect + Cl / pH / CA
checkitdirektkufrFotometer CheckitDirect + Cl / pH / CA meria tri najdôležitejšie parametre podľa vyhlášky teda chlór (voľný, viazaný) a hodnotu pH, okrem toho ešte celkovú alkalitu vody. Digitálny fotometer, je určený na najpreukázateľnejšie a najpresnejšie meranie voľného a viazaného chlóru a hodnoty pH v akomkoľvek mieste bazéna a tiež ku kontrole a kalibráciu elektród alebo stacionárnych prietokových a regulačných systémov, meracích kontinuálne. Meranie prebieha na základe DPD metódy, kedy sú do vody pridané reagenčné chemikálie, reagujú s príslušnou zložkou chlóru vo vode alebo reagujú na základe hodnoty pH. Pri reakcii dôjde k zafarbeniu vzorky, na základe ktorého potom po prechode svetelného lúča vzorkou, fotometer vyhodnotí množstvo chlóru vo vode či hodnotu pH alebo CA. Ako reagenčné chemikálie sa môžu použiť zatavené tablety v hliníkových fóliách alebo reagenčné roztoky dodávané v kvapôčkach veľmi príjemných pre obsluhu. Pretože ide o veľmi kvalitný fotometer, je k nemu možné dokúpiť kalibračné a kontrolné štandardy, podľa ktorých možno prístroj skontrolovať a v prípade potreby sa podľa nich môže tiež skalibrovať. Na štandardy je vystavený certifikát, ktorý zaručuje a osvedčuje ich originalitu a kvalitu. Štandardy sa môžu požiť aj pri preukazovaní presnosti meraní pri nezhodách s hygienickými kontrolami. Rovnaké prístroje tiež používajú hygienické stanice k mobilnej kontrole parametrov bazénovej vody. Prístroj je navrhnutý so zvláštnym ohľadom na podmienky pri použití v teréne s jednoduchou a ľahko pochopiteľnou obsluhou. Je vhodný aj pre letné kúpalisko, kde sa často mení obsluha (napr. brigádnici) alebo pre mechanikov, ktorí nemajú vzdelanie laboratórnych technikov. Fotometer CheckitDirect + Cl / pH / CA predstavuje jeden z najlacnejších ale pritom veľmi kvalitných a presných fotometrov a znamená pre Vás vstup do oblasti fotometria pri vynikajúcom pomere ceny, výkonu, kvality a úžitku prístroja. Na prístroj zabezpečujeme odborný servis a vykonávame všetky kalibrácie. V cene prístroja sú už reagentné kvapôčky na cca 150 meraní alebo reagenčné tablety na 100 meraní všetkých štyroch parametrov – voľný chlór, celkový (viazaný) chlór, hodnota pH a celková alkalita.

Rozsah merania:

chlór (voľný, celkový) 0,05 – 6 mg / l Cl2  rozlíšenie 0,01 mg / l
hodnota pH 6,5 – 8,4 pH rozlíšenie 0,01 pH
celková alkalita 5 – 200 mg / l CaCO3 rozlíšenie 1 mg / l

Používané reagenčné tablety a roztoky:
Tablety DPD No.1 – voľný chlór
Tablety DPD No.3 – celkový chlór
Tablety Phenolrot – hodnota pH
Reagenčné roztok DPD 1 pufer
Reagenčné roztok DPD 1 činidiel
Reagenčné roztok DPD 3 celkový chlór
Reagenčné roztok Phenolrot, hodnota pH

Digitálne fotometer MiniDirect Cl / pH
minidirectFotometer MiniDirect Cl / pH je veľmi kompaktný, ľahký, príručný prístroj, ktorý meria tri najdôležitejšie parametre podľa vyhlášky, teda chlór (voľný, viazaný) a hodnotu pH. Digitálny fotometer, je určený na najpreukázateľnejšie a najpresnejšie meranie voľného a viazaného chlóru a hodnoty pH v akomkoľvek mieste bazéna. Meranie prebieha na základe DPD metódy, kedy do vody pridaná reagenčná chemikália reaguje s príslušnou zložkou chlóru vo vode alebo reaguje na základe hodnoty pH. Pri reakcii dôjde k zafarbeniu vzorky, na základe ktorého potom po prechode svetelného lúča vzorkou fotometer vyhodnotí množstvo chlóru vo vode či hodnotu pH. Ako reagenčné chemikálie sa môžu použiť zatavené tablety v hliníkových fóliách alebo reagenčné roztoky dodávané v kvapôčkach veľmi príjemných pre obsluhu. Prístroj je navrhnutý s osobitným ohľadom na podmienky pri použití v teréne s jednoduchou a ľahko pochopiteľnú obsluhou. Je vhodný aj pre letné kúpalisko, kde sa často mení obsluha (napr. brigádnici) alebo pre mechanikov, ktorí nemajú vzdelanie laboratórnych technikov. V cene prístroja sú už reagenčné kvapôčky na cca 150 meraní alebo reagenčné tablety na 100 meraní všetkých parametrov.

Rozsah merania:

chlór (voľný, celkový) 0,05 – 6 mg / l Cl2 rozlíšenie 0,01 mg / l
hodnota pH 6,5 – 8,4 pH rozlíšenie 0,01 pH

 

Elektronický bazénový tester SCUBA +
ScubaPonorný merací elektronický testerScuba + používa rovnakú technológiu, ako sa používa vo verejných bazénoch u fotometrov CheckitDirect +. Prístrojom ľahko zmeriate obsah voľného a celkového (viazaného) chlóru, hodnotu pH vody, celkovú alkalitu a obsah kyseliny kyanurovej. Vzorka vody je testovaná podľa fotometrického princípu metódou DPD a je zobrazená na digitálnom displeji s vysokým rozlíšením. Moderné puzdro je vyrobené príjemne ergonomicky a samozrejme je vodotesné. K dodávke prístroja patrí popri špeciálne vylisovaných reagenčných tabliet Scuba s extrémne rýchlou rozpustnosťou (spoznajú sa podľa bielej fólie), tiež závesná šnúrka pre praktické nosenie. Scuba + je určená pre rýchle náhodné merania na veľkých kúpaliskách a v aquaparkoch vykonávaná plavčíkom kdekoľvek v priestore bazéne ako doplnenie základného hlavného fotometra CheckitDirect +. Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá a rýchla.

Rozsah merania:

chlór (voľný, celkový) 0 – 6 mg / l Cl2 rozlíšenie 0,01 mg / l
bróm 0 – 13 mg / l Br rozlíšenie 0,01 mg / l
hodnota pH 6,5 – 8,4 pH rozlíšenie 0,01 pH
celková alkalita 0 – 500 mg / l CaCO3 rozlíšenie 1 mg / l
kyselina kyanúrová 0 – 80 mg / l Cys rozlíšenie 1 mg / l

 

Používané reagenčný rýchlorozpustné tablety:
Tablety DPD Free
Tablety DPD Total
Tablety pH 6,5 – 8,4
tablety alkalinity
Tablety STABILIZER (Cys)

Digitálne fotometer CheckitDirect Ozón
V prípade, že je k úprave bazénovej vody používaný tiež ozón, mala by byť prevádzka bazéna vybavená aj prístrojom na meranie ozónu. K tomuto účelu slúžia digitálny fotometer CheckitDirect Ozón, ktorý dokáže veľmi presne, opakovane a preukázateľne určiť mieru zafarbenia meranej vzorky vody podľa obsahu ozónu a na digitálnom displeji potom ukázať nameranú hodnotu. Ako reagenčné chemikálie sa používajú zatavené tablety OZONE v hliníkových fóliách. Prístroj je navrhnutý so zvláštnym ohľadom na podmienky pri použití v teréne s jednoduchou a ľahko pochopiteľnou obsluhou. Je vhodný aj pre letné kúpalisko, kde sa často mení obsluha (napr. brigádnici) alebo pre mechanikov, ktorí nemajú vzdelanie laboratórnych technikov. V cene prístroja sú už reagenčné tablety na 100 meraní.

Rozsah merania:

ozón 0,05 – 0,5 mg / l O3 rozlíšenie 0,01 mg / l

 

Digitálne fotometer CheckitDirect + Chlórdioxid / Chlór
V prípade, že je k úprave bazénovej vody používaný chlórdioxid, mala by byť prevádzka bazéna vybavená aj prístrojom na meranie chlórdioxidu. K tomuto účelu slúži digitálny fotometer CheckitDirect + Chlórdioxid / Chlór, ktorý dokáže veľmi presne, opakovane a preukázateľne určiť mieru zafarbenia meranej vzorky vody podľa obsahu chlórdioxidu alebo chlóru a na digitálnom displeji potom ukázať nameranú hodnotu. Ako reagenčné chemikálie sa používajú zatavené tablety DPD No. 1 v hliníkových fóliách. Prístroj je navrhnutý s osobitným ohľadom na podmienky pri použití v teréne s jednoduchou a ľahko pochopiteľnou obsluhou. Je vhodný aj pre letné kúpalisko, kde sa často mení obsluha (napr. brigádnici) alebo pre mechanikov, ktorí nemajú vzdelanie laboratórnych technikov.
V cene prístroja sú už reagenčné tablety na 100 meraní.

Rozsah merania:

chlórdioxid 0,1 – 11 mg / l ClO2 rozlíšenie 0,01 mg / l
chlór (voľný, celkový) 0,05 – 6 mg / l Cl2 rozlíšenie 0,01 mg / l

 

multidirectkufrProfesionálne meranie parametrov bazénovej vody – všetko v jednom


Digitálne fotometer MultiDirect

Špička medzi fotometrami, multifunkčný digitálny fotometer, ktorý meria všetky kvalitatívne parametre vody pre oblasť verejných bazénov podľa vyhlášky č.309/2012 Zb. plus ďalších 30 parametrov. Mikroprocesorom riadený fotometer zo 6-tich interferenčných filtrov s rôznymi vlnovými dĺžkami, vďaka ktorým je možné jedným prístrojom merať až 45 rôznych parametrov vody. Prístroj má vnútornú pamäť na 1.000 záznamov s dátumom, časom a registračným číslom merania. Je možné prepojiť s PC, kde je možné ďalej ukladať či spracovávať namerané dáta. K fotometru je možné pripojiť prenosnú tlačiareň. Používajú sa štandardné batérie alebo akumulačné články, ktoré je možné v prístroji priamo nabíjať. Vo fotometri sú už naprogramované metódy, ktoré vychádzajú z potrieb úpravy bazénovej vody verejných bazénov. Naviac je však možné prístroj dodatočne kedykoľvek doprogramovať ďalšími meracími metódami pre ďalšie merané parametre.

merateľné parametre
● alkalita M ● zásaditosť P ● hliník ● čpavok (amoniak) ● bróm ● vápenatá tvrdosť ● chlór ● chlórdioxid ● chloridy ● CHSK ● kyselina kyanúrová ● železo ● fluoridy ● celková tvrdosť ● močovina ● hydrazín ● jód ● meď ● mangán ● molybdénany ● dusičnany ● dusitany ● ozón ● pH ● PHMB (polyhexamethylbiguanid) ● fosfáty ● aktívny kyslík ● kyselinová kapacita ● oxid kremičitý ● sírany ● siričitany ● dusík celkový ● peroxid vodíka ● zinok

Tento prístroj je odporúčaný pre verejné bazény a kúpaliská s profesionálnou obsluhou a cieľom udržiavať, upravovať a kontrolovať bazénovú vodu skutočne modernými, presnými a profesionálnymi prostriedkami a mať presný prehľad o kvalite upravovanej vody.

Priložené súbory:
Katalog Lovibond fotometria