Domáca úprava vody a malé verejné úpravne vody

 

Úprava vody, či už ide o úžitkovú alebo pitnú už nemusí byť problém!

Domáca úprava pitnej vody

Z našej ponuky pre úpravu vody Vám teraz môžeme ponúknuť naozaj komplexné riešenie, ktoré Vám pomôže upravovať Vašu vodu priamo v domácnosti alebo v malej obci. Nachádza sa vo Vašej obci vhodný zdroj vody a vy uvažujete o jeho využitie?

Rozmýšľali ste dlho nad vlastnou studňou, z ktorej by bolo možné čerpať pitnú vodu alebo ste sa chystali zriadiť vrt, ale voda takto získaná nezodpovedala predpísaným parametrom?
Nachádza sa vo Vašej obci vhodný zdroj vody a vy uvažujete o jeho využití?

?????????????

Máme pre Vás riešenie, naša spoločnosť AWV, s. r. o. dodáva kompletné systémy, ktoré Vám pomôžu docieliť požadovaných parametrov vody.
Nižšie sa môžete dočítať aké varianty sme pre Vás pripravili a aké parametre sú dôležité pre pitnú vodu. Jednotlivé komentáre ku kľúčovým parametrom si môžete prečítať v dolnej časti tejto stránky.

Už nemusíte platiť veľké finančné obnosy za dodávku vody, ale môžete si vytvoriť vlastnú úpravňu priamo u Vás. Naši vyškolení obchodne technickí poradcovia sú Vám plne k dispozícii, kontaktujte ich a prediskutujte s nimi všetky podrobnosti, veľmi radi Vám poradia a predložia ponuku priamo Vám šitú na mieru či už máte problém iba s jedným parametrom alebo potrebujete riešiť komplexnejšie prípady a nevyhovujúcich parametrov je viac .

Variant 1 – Úprava vody vlastný zdroj:

Sledované hodnoty vody:

Tc (tvrdosť celková) do 100 mg / l (Ca + Mg) je nízka hodnota,

navrhujeme riešiť pre Tc do 450 mg / l (25 0DH)
– Fe do 5 mg / l
– Mn do 1 mg / l
– NO3 (dusičnany) do 80 mg / l
– Mikrobiológia – áno
– Organické látky CHSK4,5 do 5 mg /

Dôležitým parametrom pre zvolenie vhodného systému je správne definovať spotrebu vody. Možno si to v základe rozdeliť na dve skupiny:
Spotreba vody:

a) odbery s výkonom do 1 m3 / hod
denná spotreba do 1 m3 vôd
b) odbery s výkonom do 2 m3 / hod
denná spotreba do 2 m3 vody

objemy dennej spotreby kalkulované pre domové aplikácie

Variant 2 – doupravte zdroje hromadného zásobovania vody – horší pitný poriadok, pre obce a malé verejné vodovody:
Sledované hodnoty vody: – Tc (tvrdosť celková) do 100 mg / l (Ca + Mg) je nízka hodnota,

navrhujeme riešiť pre Tc do 450 mg / l (25 0DH)
– Fe do 1mg / l
– Mn do 0,5 mg / l
– Mechanické nečistoty z rozvodného systému
– Subjektívne vnemy z chlorácie vody (prechlórovanie)

Spotreba vody:
a) odbery s výkonom do 1 m3 / hod
denná spotreba do 10 m3 vody
b) odbery s výkonom do 2 m3 / hod
denná spotreba do 20 m3 vody

objemy dennej spotreby kalkulované pre aplikácie s odberom do 10 hod. max. prietoku

Komentáre pre jednotlivé hraničné hodnoty kvalitatívnych ukazovateľov vody:

Tvrdosť celková Tc

Zadaná hodnota 100 mg / l predstavuje ekvivalent 5,5 0DH – voda mäkká, preto pri návrhu vychádzame z horšieho priemeru v SR, ktorý činí u vlastných zdrojov 25 0DH, čo je cca 450 mg / l. Toto je hraničná hodnota pre naše výpočty pre obe varianty, keďže celková tvrdosť nie je u zdrojov ani pitnej vody upravovaná, len sledovaná..

Železo Fe, mangán Mn

VARIANT 1:

Pri hraničných hodnotách Fe 5 mg / l a Mn 1 mg / l nutné zvoliť filtráciu s hmotou MTM v samostatnom odželezňovacom filtri. Ostatné filtračné média pre takto vysoký obsah vstupného mangánu nevyhovie výstupnej kvalite pitná voda, teda Mn do 0,05 mg / l.

 VARIANT 2:

Pre takto postavené hodnoty Fe a Mn vo vode je možné v prípade mäkkej vody aplikovať lacnejšiu hmotu Pyrolox, ale všeobecne problém riešia nami navrhnuté filtre s náplňou hmotou MTM. Pri nutnosti súčasného zmäkčenia vody (úpravy tvrdosti) by mohlo cenovo lepšie vyjsť riešenie s filtrom plneným špeciálne (drahšie) hmotou CrystalRight, ktorá rieši spoločne všetky tieto menované hodnoty, teda jeden filter pre zmäkčenie, redukciu železa a mangánu. Túto variantu by sme skalkulovali individuálne pre konkrétny prípad.

Dusičnany NO3
Vždy samostatným filtrom s regeneráciou tabletovou soľou za podmienky, že obsah chloridov v surovej vode bude do 50 mg / l (pri procese denitrifikácie dochádza k ich navyšovaniu).

Mikrobiológie a CHSK

re limit 5 mg / l je nutné riešiť chloráciu vody a odfiltrovanie mŕtvych organických častíc na pieskovom lôžku. Možno aplikovať hmotu MTM, ak bude súčasťou linky aj požiadavka na odželeznenie vody. Dávka dezinfekčného činidla bude nastavená tak, že bude vyhovujúce aj pre docielenie zvyškového voľného chlóru 0,2 mg / l v upravenej vode, súčasne teda splníme podmienku hygienického zabezpečenia. Ak nebude riešené odželeznenie, potom je nutná inštalácia pieskového filtra.

Riešenie nie je garantované v prípade výskytu amónnych iónov vo vode, nutné vždy konzultovať.

UV lampa možná len pri CHSK v limite a nízkych hodnotách mikrobiológie, ale bez záruky hygienického zabezpečenia upravenej vody. Samostatne na surovej vode sa teda neodporúča a nie je teda predmetom našej ponuky.

Korózia, nečistoty podľa VARIANTY 2

Možno len odfiltrovať na samostatnom pieskovom filtri. Ak bude táto požiadavka, potom musí byť inštalovaný pieskový filter.

Subjektívne vnemy z chlorácie vody

Možno odstrániť inštaláciou dechloračného filtra na konci linky úpravy vody, potom je ale voda ďalej hygienicky nezabezpečená. Inštaláciu je nutné zvážiť pre každú aplikáciu samostatne.