Dezinfekcia vody v bazéne

 

ventilnachlorovelahviNajúčinnejšou, najšetrnejšou a v celkových nákladoch najlacnejšou dezinfekciou bazénovej vody verejných bazénov predstavuje plynný chlór. Jeho použitie je vhodné u verejných bazénov s objemom cirkulácie bazénovej vody od 150  za hodinu. Pre verejné bazény dodávame prakticky 100% čistý, stlačený plynný chlór v tlakových oceľových fľašiach s bezpečným chlórovým rukou otvárateľným ventilom, ktoré majú obsah 65 kg a sú odberateľom chlóru väčšinou dlhodobo prenajímané. Chlór je atestovaný a schválený pre dezinfekciu pitnej vody podľa vyhlášky č. 409/2005 Zb. “Vyhláška o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody”, podľa prílohy č. 2, časť E, bod č. 3. Dávkovanie chemikálie do bazénovej vody sa vykonáva pomocou podtlakového dávkovacieho systému. Dávkovacie zariadenie môže mať zákazník vlastné alebo si ho môže prenajímať od našej spoločnosti AWV, s. r. o. (zvlášť výhodné v letných kúpaliskách a aquaparkov, sezónnych prevádzkach). Na prianie zákazníka vykonávame tiež predvolené alebo prevádzkové revízie chlórových zariadení, pravidelnej technickej kontroly a servis, zabezpečujeme tiež pravidelné školenia obsluhy chlórovní. Viac o problematike plynného chlóru sa dozviete v sekcii úprava vody

Zmena z chlórnanu sodného na plynný chlór

Na mnohých miestach sa stále používa na dezinfekciu bazénovej vody chlórnan sodný, ktorý má síce rad výhod a v mnohých prípadoch je tým najlepším a najekonomickejším variantom, ale bohužiaľ sa stále používa aj na miestach, kde však nie je tou optimálnou dezinfekčnou látkou vzhľadom k objemu upravovanej vody , kapacite prietoku, vlastnostiam upravovanej vody a tiež vzhľadom chemickým vlastnostiam samotného chlórnanu sodného. Vodný roztok chlórnanu je zásaditý (pH> 7) a preto je nutné hodnotu pH upravovanej vody dodatočne znižovať pridávaním kyslých chemikálií, na rozdiel od plynného chlóru, ktorý vo vode reaguje mierne kyslo vďaka vzniku kyseliny chlórnej (HClO). Je potrebné teda zvážiť ešte zmenu chemikálie na úpravu pH.
Ak je chlórnan sodný čerstvý, prakticky ihneď po stočení vo výrobe, má obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 13% až 15% (140 až 180 g Cl / l). Táto koncentrácia je výrobcom garantovaná v letných mesiacoch 3 týždne a v zimných 5 týždňov. Po tejto dobe koncentrácie aktívneho chlóru v roztoku rýchlo klesá a chlórnan sa tak stáva pre dezinfekciu vody neúčinným. Relatívne nízka koncentrácia aktívneho chlóru v chlórnane sódnom a jeho rýchla degradácia spôsobuje vysokú nestabilitu v množstve voľného chlóru vo vode upravovanej chlórnanom. Zvlášť potom ak je upravovaný napr. veľký objem vody u 50 m verejného letného kúpaliska. Oproti tomu plynný chlór obsahuje prakticky 100% aktívneho chlóru, je stabilný a vždy 100% účinný. Z tohto dôvodu ponúkame možnosť rýchlej a ekonomicky prijateľnej prestavby a zmeny technológie úpravy bazénovej vody z chlórnanu sodného na plynný chlór. Súčasťou tejto ponuky aj je návrh postupného financovania tak, aby zmena bola dostupná aj pre súkromníkov, spoločnosti, obce a mestá s obmedzeným rozpočtom. Prevádzkové náklady na úpravu vody sa tak znížia, pretože náklady na dezinfekciu plynným chlórom sú zhruba o 30% až 40% nižšie oproti používaniu chlórnanu sodného.

GHC Desinfik

desinfikV mnohých prevádzkach je však naďalej vhodným aj ekonomicky prijateľným variantom dezinfekcia chlórnanu sodného, ktorého sme tiež spoľahlivým dodávateľom, pod obchodným názvom GHC Desinfik. Tento tekutý liek je určený pre účinnú dezinfekciu bazénovej vody a obsahuje vysoko kvalitný a čistý chlórnan sodný. Vždy je dodávaný čerstvý priamo z výroby a obsahuje 13% až 15% aktívneho chlóru. Je vhodný pre dávkovanie automatickými dávkovacími čerpadlami, môže sa však dávkovať aj manuálne. Dodávame ho v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l alebo 60 l a v kontajneri o objeme 1.000 litrov.
GHC Desinfik STABIL

desinfikstabilTekutý stabilizovaný chlórový prípravok na báze stabilizovaného chlórnanu sodného je určený pre účinnú dezinfekciu bazénovej vody. Liek s 13% až 15% aktívneho chlóru obsahuje stabilizátor, ktorý spomaľuje vyprchávanie – starnutie aktívneho chlóru a zároveň obmedzuje tvorbu nežiaducich usadenín v automatických dávkovačoch a čerpadlách. Oproti prípravku GHC Desinfik ho možno viac ako 2,5 x dlhšie skladovať. Prípravok je vhodný ako pre manuálne dávkovanie tak predovšetkým pre dávkovanie automatickými dávkovacími čerpadlami, ktoré ochraňuje proti zanášaniu a vzniku usadenín. Dodávame ho v PE kanistroch o objeme 10 l, 30 l alebo 60 l a v kontajneru o objeme 1.000 litrov.
GHC Chlór ŠOK
chlorsokVysoko koncentrovaný, rýchlorozpustný anorganický chlórový granulát je určený pre okamžitú šokovú dezinfekciu bazénovej vody alebo dezinfekciu filtračnej náplne či bazénových potrubných rozvodov verejných bazénov a kúpalísk. Prípravok má vysoký obsah aktívneho chlóru (70%) a výborne sa preto hodí pre pravidelnú šokovú dezinfekciu bazénov odporúčanú raz za dva týždne v spojení s plynným chlórom či inými GHC chlórovými dezinfekčnými prípravkami ako je GHC Desinfik či GHC Desinfik STABIL. GHC Chlór ŠOK likviduje mikroorganizmy, huby, plesne, baktérie, vírusy a je vysoko účinný proti vodným riasam. Vhodný pre šokovú a masívnu dezinfekciu pieskových náplňou bazénových filtrov alebo pre kompletnú hĺbkovú dezinfekciu bazénových potrubných rozvodov, ku ktorých materiálom je šetrný. Rozpusteným granulátom vo vedierku s vodou sa môžu vytierať podlahové plochy, aby sa zničili bakteriálne zárodky a plesne napr. v sprchách, na záchodoch a v šatniach. Prípravok je stály a môže sa skladovať ľubovoľne dlho, môže slúžiť aj ako rezerva, keď dôjde iný bežne používaný dezinfekčný chlórový prípravok. GHC Chlór ŠOK je vhodné dávkovať manuálne, možno ho ale aj rozpustiť vo vode a použiť na dávkovaní automatické dávkovacie čerpadlá. Dodávame ho v plastovom vedierku s obsahom 10 kg alebo v 45 kg súdka.
GHC Chlór TABLETY
chlortabletyAnorganické rýchlorozpustné tablety s vysokým obsahom 70% aktívneho chlóru sú určené pre účinnú dezinfekciu bazénovej vody verejných bazénov a kúpalísk. Sú vhodné ako na šokovú tak aj na priebežnú dezinfekciu bazénovej vody, zvlášť v miestach so zlou cirkuláciou vody v bazéne, v malých bazénoch, cisternách, vodojemoch či nádržiach. Tablety je možné použiť aj na ošetrenie vody pri náraste vodných rias. Výborne sa hodí pre pravidelnú šokovú dezinfekciu v spojení s inými chlórovými dezinfekčnými prípravkami ako je plynný chlór, GHC Desinfik či GHC Desinfik STABIL. Tablety sa môžu skladovať ľubovoľne dlho a môžu slúžiť aj ako bezpečnostná rezerva pri nedostatku iných chlórových prípravkov či plynného chlóru. Tablety sa vkladajú do vyrovnávacej nádrže, prepadových žliabkov alebo do plaváku priamo do bazéna (na požiadanie môže byť plavák s reguláciou, rozpúšťanie súčasťou dodávky tabliet). Dodávame ich v plastovom vedierku s obsahom 10 kg alebo v 50 kg súdka.

Prípravky pre reguláciu obsahu aktívneho chlóru v bazénovej vode.

GHC Chlór STABIL
Granulátový prípravok určený na stabilizáciu voľného chlóru je pomaly, bezo zvyšku rozpustný. Zabraňuje úbytku aktívneho chlóru, zvlášť pri vysokej intenzite slnečného žiarenia a silnom otepľovaní bazénovej vody. Prípravok má prakticky neutrálnu hodnotu pH, môže sa pridávať nezávisle od tvrdosti vody a priaznivo ovplyvňuje spotrebu chlórových prostriedkov. Do vody sa pridáva priamo do vyrovnávacej nádrže alebo do prepadových žliabkov. Dodávame ho v plastovom vedierku s obsahom 10 kg alebo v 45 kg súdka.
GHC Antichlor
Granulátový prípravok určený k rýchlemu zníženiu voľného chlóru v bazénovej vode, do vody sa pridáva priamo do vyrovnávacej nádrže alebo do prepadových žliabkov. Po rozpustení vo vode ho možno dávkovať dávkovacími čerpadlami. Dodávame ho v plastovom vedierku s obsahom 10 kg alebo v 45 kg súdka.
GHC Dechlor
Granulátový prípravok k rýchlemu zníženiu viazaného chlóru v bazénovej vode sa môže pridávať nezávisle na tvrdosti vody. Do vody sa pridáva priamo do vyrovnávacej nádrže alebo do prepadových žliabkov. Dodávame ho v plastovom vedierku s obsahom 5 alebo 10 kg.

Bezchlórové dezinfekčné prípravky

GHC OXI Tekutý

GHC OXI

Bezchlórový dezinfekčný a oxidačný prípravok na báze aktívneho kyslíka oxiduje nečistoty, účinne dezinfikuje vodu a napomáha likvidácii vodných rias. Voda po ošetrení nie je cítiť chlórom a nemá dráždivé účinky na oči a sliznice. Je vhodné ho používať spoločne s prípravkom GHC Aktivátor OXI. Prípravok je vhodný pre dávkovanie automatickými dávkovacími čerpadlami alebo sa môže dávkovať manuálne. Dodávame ho v plastovom kanistri s objemom 10 alebo 30 litrov.