Chlór

 

kapalnychlorChemický prvok, chlór, bol objavený a po prvýkrát pripravený v roku 1774 a pre dezinfekciu vody bol prvýkrát použitý v roku 1850. Vďaka svojim výrazným biocídnym vlastnostiam aj pri nízkych koncentráciách sa ako účinné dezinfekčné činidlo používa pri úprave vody všeobecne už sto rokov. Plynný alebo kvapalný chlór predstavuje aj v súčasnosti najefektívnejší a ekonomicky najvýhodnejší spôsob chemickej úpravy vody. Jediné úskalia spojené s dodávkami a dávkovaním chlóru je vlastne jeho vysoká účinnosť a teda aj značná toxicita pre človeka. V chlórových prevádzkach je teda nutné vždy na prvom mieste riešiť problematiku bezpečného uchovávania, transportu a vlastného odoberania, dávkovania chlóru. V tejto oblasti máme mnohoročné skúsenosti a sme schopní pre Vás túto problematiku kompletne spracovať od návrhu, projektu, realizácia a revízia systému pre rozvod, dávkovanie a reguláciu chlóru až po spoľahlivé pravidelné dodávky vysoko čisté chemikálie v tlakových fľašiach.

chloratorC2212Spoločnosť AWV, s. r. o. zastupuje na Slovensku českú spoločnosť GHC Invest, ktorá okrem iného zastupuje nemeckú spoločnosť Lutz-JescoGmbH. Tá už niekoľko desaťročí vyvíja a vyrába ucelenú radu produktov značky Jesco pre podtlakové systémy na rozvod, dávkovanie a reguláciu plynného alebo kvapalného chlóru, vhodného na úpravu pitnej, bazénovej či procesnej vody. Naša spoločnosť, ktorá je okrem iného tiež významným dodávateľom chlóru na SR, disponuje vyškolenými pracovníkmi s bohatou skúsenosťou a skutočnou praxou s dávkovaním a rozvodmi plynného chlóru. Okrem návrhu, vlastnej dodávky a odbornej montáže chlórového systému alebo jednotlivých komponentov zabezpečujeme aj technické kontroly, tlakové skúšky a revízie chlórového hospodárstva, takisto sa staráme o pravidelné školenia obsluhy chlórovní.

Vysoká technická úroveň

JescologoTechnické zariadenia značky Jesco sú na veľmi vysokej technickej úrovni a spĺňajú jeden z najvyšších bezpečnostných štandardov DIN 19606. Systém dávkovania plynného chlóru Jesco je tvorený uceleným radom jednotlivých komponentov od usadenia a pripojenie chlórovej tlakovej fľaše či suda, cez bezpečné podtlakové rozvody a reguláciu plynného chlóru až po systém podtlakového injektorového dávkovanie chlóru do upravovanej vody. Všetky produkty spĺňajú samozrejme aj slovenskej normy pre chlórové prevádzky a osvedčili sú kvalitu, bezpečnosť a životnosť v mnohých realizáciách chloroven verejných bazénov a vodární po celej ČR. Okrem toho firma Lutz-Jesco pravidelne vylepšuje a vykonáva inovácia svojich produktov tak, aby boli vždy na špičke vo svojom odbore a to ako z hľadiska technického prevedenia a použitých najnovších materiálov, ako aj z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a komfortné, jednoduchej obsluhy a údržby.

Vysoká miera bezpečnosti

Systém rozvodu a dávkovanie chlóru Jesco je vybavený radom bezpečnostných prvkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť Vrazchlorovnaobsluhy a celej prevádzky aj okolia. Bezpečnostné prvky napr. znemožňujú prípadný prístup vody ku chlórovej tlakovej nádobe, čím bráni jej poškodeniu následnou koróziou. Systém umožňuje kompenzovať kolísanie sacieho tlaku injektora spôsobeného napr. kolísaním prúdenia vody v injektore. Automaticky je strážený a zabezpečený zvyškový povinný pretlak chlóru v odsatej chlórovej nádobe (fľaši či sude), je tu možnosť obmedzenia prietoku chlóru, aby nedochádzalo k zamŕzaniu fliaš pri prílišnom odbere. Ďalšie prvky systému zamedzia nasatiu chlóru do vodovodného potrubia pri vypnutom prúdení vody a zabráni vytvoreniu chlórových bublín vo vode. Komponenty sú konštruované tak, aby zaistili rovnomerné odoberanie chlóru zo všetkých spoločne zapojených chlórových nádob v zostave (batériu) a ďalšie špeciálne vyvinuté produkty prepínajú jednotlivé batérie po vyprázdnení. Umožnia tak priebežné chlórovanie a výmenu prázdnych obalov za plné, bez toho, aby to nejako ovplyvnilo priebeh a intenzitu chlorácie. V ponuke je navyše bezpečnostné signalizačné zariadenie pre únik chlóru, vrátane možnosti diaľkového prenosu dát, SMS správ na mobilné telefóny a automatického spúšťania neutralizačných staníc, spŕch, alarmu atď.

Od najmenšej chlórovne s jednou fľašou až po veľké prevádzky s chlórovými sudmi

chlorovnavelkaSystém rozvodov a dávkovanie chlóru sú určené pre priame napojenie jednotlivých chlórových fliaš či sudov alebo tiež pre zapojenie do zostavy (batérie) spoločne prepojených chlórových fliaš či sudov. Možno tak bezpečne chlórom zásobovať ako tie najmenšie vodárničky a bazény, tak aj veľké vodárenské prevádzky s veľmi vysokými nárokmi na spoľahlivé dávkovanie veľkého množstva chlóru. Systém umožňuje automatické prepínanie z vyprázdnených tlakových chlórových nádob na plné nádoby. Presná automatická alebo manuálna regulácia dávkovaného množstva chlórového plynu je samozrejmosťou, rovnako ako ľahká údržba alebo výmena jednotlivých komponentov systému. Pravidelné kontroly, servis a údržba všetkých funkčných častí rozvodu a dávkovanie chlóru zvyšujú ich životnosť a predovšetkým zvyšujú celkovú bezpečnosť, tým že sa včas predíde prípadným problémom. Zabezpečujeme pre vás kompletný servis chlórových zariadení tak, aby chod chlórového hospodárstva a dávkovanie chlóru nemuselo byť nijako prerušené či obmedzené.

Ďalšie informácie o chlóre ako dezinfekčnom prostriedku na úpravu vody nájdete v prezentácii TU.