GHC chemie tekutaVýrobou a distribúciou chemických prípravkov pre úpravu bazénovej vody vo verejných bazénoch a kúpaliskách sa zaoberáme od počiatku existencie našej spoločnosti. Výrobcom alebo nositeľom receptúry chemikálií je materská spoločnosť Gerling, Holz & Co z Hamburgu, ktorá sa špecializuje na výrobu a dodávku chemikálií pre profesionálnu úpravu bazénovej a pitnej vody už viac ako 100 rokov. Jej chemikálie sa používajú po celej Európe, kde má tiež spoločnosť Gerling, Holz & Co. svoje pobočky. V ucelenej rade nájdete kompletnú ponuku všetkých chemikálií a chemických prípravkov, ktoré sú potrebné k účinnej a šetrné úprave bazénovej vody a ošetrovanie bazénových povrchov.

V sortimente GHC chemikálií nájdete ako štandardné chemikálie pre vysoko účinnú dezinfekciu vody a úpravu hodnoty pH vody, tak aj špeciálne chemikálie pre vyvločkovanie jemných čiastočiek nečistôt z vody tak, aby bola voda vo vašom bazéne krištáľovo čistá a priezračná. Nevyhnutné sú tiež účinné ale zároveň šetrné prostriedky proti vodným riasam a ich zárodkom či iným nebezpečným mikroorganizmom (tzv. Algicídy) alebo prípravky na odstránenie kovov z vody. Širokú ponuku GHC chémie dopĺňajú prípravky na odstránenie vodného kameňa a usadenín alebo špeciálne čistiace prostriedky na čistenie a údržbu povrchov a stien bazénov z rôznych materiálov. Pre prevádzkovateľa kúpalísk, ktorí bazén na zimu nevypúšťajú, je tu prostriedok pre zazimovanie bazéna.

Ako jediná spoločnosť na slovenskom trhu ponúkame stabilizovaný chlórnan sodný (GHC Desinfik STABIL) s predĺženou dobou vysokého účinku a zvýšenou ochranou dávkovacích čerpadiel, produkt je výhodný najmä pre verejné bazény, ktorým dáva možnosť odoberať menej často ale vo väčších baleniach. Prípravok GHC Desinfik STABIL vyrábame priamo v jednej z českých pobočiek firmy.

Záruka kvality a dodávky

Kanystry bazenova chemieZaručujeme 100% kvalitu svojich výrobkov a dodávaných chemických prípravkov. V prípade, že by úplne výnimočne nejaká chemikálie nezodpovedala svojim predpísaným parametrom, je zákazníkovi bez odkladu zadarmo vymenená, stačí preukázať, že chemikálie bola skladovaná podľa predpísaných postupov a pravidiel a nebolo s ňou nijako manipulovať v zmysle riedenie alebo miešanie s inými produktmi. Súčasťou našich služieb je aj doprava chemikálií po celej ČR. Chemické prípravky sú na bazény a kúpaliská priamo a bezpečne zavážanie alebo pri menšom množstve dodané rýchlou špedičnou službou. Ako tím vodičov GHC Invest, tak i špedičnej spoločnosti, sú preškolení a vybavení nákladnými autami pre prevoz nebezpečných látok podľa ADR. Pokiaľ zákazník zvolí vlastnú dopravu, je možné tovar odoberať priamo z našich pobočiek v Kralupoch nad Vltavou alebo v Přerove.

Obaly na chemikálie

Kontajner 1000LChemikálie sú vždy dodávané v bezpečných obaloch, s platnými UN kódmi v súlade s podmienkami dohody o preprave nebezpečného tovaru ADR. Aby si zákazník mohol vybrať pre neho najvhodnejšie balenie dodávame chemikálie v obaloch rôznych veľkostí a objemov od 10 litrových kanistrov vhodných pre hotelových či kúpeľné prevádzky alebo u vysoko koncentrovaných chemikálií s nízkou spotrebou, cez klasické 30 a 60 litrové barely pre verejné bazény až po IBC kontajnery s obsahom 1.000 litrov, ktoré uspokojujú nielen vodárne a úpravne pitnej vody, ale tiež veľké bazény a letné kúpalisko s veľkou spotrebou napr. chlórnanu sodného (GHC Desinfik). Granuláty a ostatné sypké látky sú balené vo vedrách či sudcoch vo veľkostiach 5 kg, 10 kg, 50 kg až po 1.000 kg tzv. Big bagy. Niektoré chemikálie sú balené v 40 kg alebo 50 kg vreciach.

Schválenie prípravkov hygienickými orgánmi

Prípravky, u ktorých sa to vyžaduje, boli riadne otestované a sú zaradené do Registra chemických látok pri Štátnom zdravotnom ústave alebo sú schválené Hlavným hygienikom ČR pre používanie na úpravu bazénovej a pitnej vody. Na všetky chemikálie sú vydané materiálové bezpečnostné listy (viď horné menu-certifikácia), ktoré sú priebežne aktualizované a upravované. Na etiketách všetkých chemikálií je prehľadne vyznačený účel použitia, základný popis chemikálie a predovšetkým tiež odporúčané dávkovanie chemikálie. U prípravkov ľahšie podliehajúcich rozkladu s obmedzenou dobou účinnosti (chlórnan sodný) je na obale vyznačený dátum výroby a dátum odporúčanej spotreby. Biocídne a dezinfekčné prípravky sú testované a schválené podľa vyhlášky č. 409/2005 Zb. O hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody a registrované na MZ SR podľa zákona č. 120/2002 Zb.

Servis a poradenstvo

K dodávkam chemikálií GHC poskytujeme aj odborný servis a poradenstvo vyškolenými odborníkmi s dlhoročnou praxou. Dbáme na to, aby používatelia chemikálií boli maximálne spokojní, voda spĺňala estetické a hygienické požiadavky a starosti s úpravou vody v bazéne boli minimálne. Vždy berieme na zreteľ individuálny charakter každého odberateľa a konzultáciách a návrhoch vhodného fyzikálno-chemického riešenie problému je uprednostňované najúčinnejší a súčasne tiež ekonomicky priaznivé riešenie.

Výborný pomer cena, kvalita a účinnosť

chemikalie pro upravu vodyPri výbere tej najvhodnejšej chemikálie na úpravu bazénovej vody či pre riešenie aktuálneho problému je potrebné
okrem ceny za jednotku chemikálie tiež posudzovať jej účinnosť, množstvo potrebnej dávky, stabilitu a kvalitu. Najlepšie je posudzovať náklady na chemikálie za určité časové obdobie, napr. Za mesiac či rok a alebo po konečnom vyriešení nejakého problému (riasy v bazéne, odstránenie železa z vody, likvidácia zdroja z mikroorganizmu znečistenia v pieskovom filtri atď.), Až potom je možné objektívne posúdiť ekonomickú náročnosť a môžu sa prejaviť skutočné finančné úspory. Niektoré chemikálie sa totiž na prvý pohľad môžu zdať drahší, tieto látky sú však veľmi účinné a ich konečná spotreba je veľmi nízka, napr. U chlórnanu je veľmi dôležitý parameter obsah aktívneho chlóru. Pri použití naozaj kvalitných chemikálií výrazne klesá ich spotreba a dochádza k výrazným finančným úsporám pri zachovaní čisté, dezinfikované a príjemné vody na kúpanie. Práve takéto, vysoko kvalitné a čisté chemikálie vyrábame a dodávame. Pri ich výrobe alebo príprave dbáme na kvalitu, vysokú účinnosť (vhodnú koncentráciu) a tiež bezpečnosť. Sú šetrné pre obsluhu, technológiu úpravy vody a predovšetkým pre návštevníkov bazéna. Vždy sa snažíme dodržať výhodný pomer ceny a účinnosti chemikálií GHC tak, aby ich užívateľ získal čo najvyššiu kvalitu, mal nízku spotrebu, bez problémov dokázal svoju vodu v bazéne upravovať a ceny boli vždy prijateľné.

Kvalita preverená priamo v prevádzke

Spoločnosť GHC Invest nie je len výrobcom a dodávateľom bazénovej chémie, ale tiež navrhuje, zostavuje, montuje a spúšťa celej technológie úpravy bazénovej a pitnej vody a dokonca je aj generálnym dodávateľom stavieb nových či rekonštrukcií starších verejných bazénov a kúpalísk. Niekoľko rokov sme tiež skúšobni prevádzkovali verejné letné kúpalisko Juliánov v Brne Žideniciach a tu sme priamo v praxi skúšali vlastnej chemikálie GHC a overili ich vhodnosť a účinnosť. Výber, skladba, koncentrácie a typy účinných látok chemikálií GHC sú navrhnuté tak, aby presne zodpovedali požiadavkám a princípom technológie úpravy bazénovej vody a aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť vzájomné kombinácie technológie a chemikálií. Žiadna chémia totiž nič nezmôže bez dobrej technológie a naopak žiadna technológia úpravy vody nič nedokáže bez vhodne zvolených chemikálií. Preto Vám vždy budeme dodávať len vopred odskúšané, schválené, kvalitné a účinné chemikálie pre Váš bazén.

Ďalšie informácie o chemickej úprave vody môžete nájsť v prezentácii TU.