Automatizácia a vizualizácia procesu úpravy bazénovej vody

 

SMARTpool Technologický proces úpravy bazénovej vody a celkovú prevádzku verejného bazéna definuje veľa parametrov, ktoré je nielen výhodné, ale veľakrát nutné, kontinuálne sledovať. Pri použití vhodných komponentov je možné hodnoty týchto parametrov nielen merať, ale aj diaľkovo prenášať, zobrazovať centrálne na PC alebo smartfóne. S trochou zveličenia možno povedať, že verejný bazén ide obsluhovať mobilným telefónom zo svojej obľúbenej reštaurácie … Koncept SMARTpool od GHC Invest, ktorý na Slovensku zastupuje AWV, s. r. o., prináša sofistikované modulárne riešenie, ktoré je možné prispôsobiť na mieru každej bazénovej prevádzky a zároveň ľubovoľne rozvíjať podľa požiadaviek prevádzkovateľa bazéna.

Základné sledované parametre
– fyz.-chem. vlastnosti vody – údaje z dosky MaR (voľný Cl, hodnota pH, redox potenciál, teplota),
– chyba prietoku meracej vody,
– množstvo dopúšťanej riediacej vody,
– recirkulácia vody v bazéne (prietok),
– ovládanie cirkulačných čerpadiel,
– teplota vzduchu,
– limitná tlak v potrubí pred filtre,
– údaje zo snímačov hladín chemikálií v bareloch,
– prepnutie prepínača chlórových fliaš v chlórovni,
– hlásenie alarmu strážcu úniku chlóru.

Spolu s jednoduchým rozšírením systému o viac hardvérových vstupov je možné doprogramovať vizualizáciu a ovládací softvér o ďalšie voliteľné funkcie inteligentné elektroinštalácie podľa vašich požiadaviek.

Voliteľné parametre
– ovládanie čerpadiel a dúchadiel vodných atrakcií,
– údaje zo vstupných turniketov (počet návštevníkov),
– detailné meteorologické údaje,
– ovládanie ohrevu bazénovej vody,
– ovládanie vzduchotechniky,
– ovládanie osvetlenia bazénovej haly,
– alarmy zabezpečovacieho systému a pod.
Vlastná vizualizácia
SMARTpool
Vlastné vizualizácie – vždy je možné zobrazenie prispôsobiť zákazníkovi.
Tento systém teda umožňuje nielen sledovať merané parametre na centrálnom pulte alebo PC, ale je ich možno cez tento modul tiež meniť. Zapínať a vypínať ohrev vody, dopúšťať vodu, zapínať čerpadlá, ovládať vzduchotechniku pod. Systém SMARTpool patrí do rodiny tzv. inteligentnej elektroinštalácie. Výmena informácií sa uskutočňuje prostredníctvom inštalačnej zbernice, účastníci na zbernici, tzn. aktory (vysielače) a senzory (prijímače), sú pripojení na túto zbernicu a vymieňajú si navzájom informácie prostredníctvom dátových telegramov.

Výhody systémovej inštalácie oproti klasickej elektroinštalácii
– komfort v konaní, ovládanie a riadenie spotreby energie,
– u rozsiahlych systémov je to jediná cesta z dôvodu prehľadnosti a komplexnosti,
– možnosť jednoduchého rozšírenia systémovej inštalácie a jednoduchá kabeláž,
– možnosť dodatočne prispôsobovať a upravovať nastavenie celého systému,
– zbernica je napájaná nízkym napätím SELV,
– systémová inštalácia využíva voľné topológie, kedy sú jednotliví účastníci vzájomne prepojení zbernicovým káblom

CP1000

CP1000

Voľná topológia zbernicovej inštalácie umožňuje eliminovať neúnosné množstvo kabeláže a zároveň sa vie prispôsobiť špecifikám každej prevádzky (dispozície strojovne, umiestnenie periférií, umiestnenie centrálnej jednotky, prístup k internetu a pod.) Srdcom systému SMARTpool je CENTRÁLNA JEDNOTKA CP-1000. Táto jednotka riadi celý systém inteligentnej elektroinštalácie. Má v sebe už nahraný vizualizačný softvér, ktorý je možno programátorsky upravovať. Užívateľ saADC2-40M potom sieťovo (diaľkovo, bezdrôtovo) pripája priamo k ADC2 tomuto zariadeniu. Jednotka má v sebe integrované rovnako niekoľko binárnych vstupov a relé výstupov, na ktoré sa pripájajú jednotlivé periférie. Súčasťou jednotky je aj pamäťová SD karta. Potrebné vstupy zo 4 ďalších periférií (napr. údaje z dosky MaR) zabezpečuje tzv. JEDNOTKA analógových vstupov ADC2-40M. Celý modulárny systém je možné v podstate donekonečna rozširovať podľa potreby ďalších vstupov (meraných či sledovaných parametrov). Súčasťou hardvérového riešenia je samozrejme aj napájací zdroj a istič, všetko ukryté v plastovej rozvodnicovej skrinke. V prípade potreby bezdrôtového prenosu dát je potom nutné dodať ešte Wi-Fi router ev. GSM modul. Hlavnými sledovanými parametrami systému SMART pool sú údaje z meracej, regulačnej a dávkovacej stanice pre chemickú úpravu vody. Požadované výstupy poskytuje riadiaci panel TOPAX dosky MaR: EASYPOOL SMART CPRT.

 

 

chlorovna

Možné zobrazenie údajov z chlórovne

grafy

Vlastná vizualizácia – podstránka s grafmi hodnôt (Cl, pH, Redox, teplota)

Varianty riešenia podľa spojenie s centrálnou jednotkou:

SMARTpool WiFi
Riešenie, kedy sa na centrálnu jednotku vybavenú Wi-Fi routerom pripájam bezdrôtovo pomôcou Wi-Fi pripojenia (z PC, notebooku, smartphonu). Neumožňuje diaľkový prístup cez internet, ale ponúka na kabeláži nezávislý prístup odkiaľkoľvek v dosahu signálu Wi-Fi. Vhodné pre prevádzky s obmedzeným alebo žiadnym prístupom na internet.

SMARTpool NET
Štandardné riešenie, kedy sa centrálna jednotka pripojí káblom do podnikovej siete alebo priamo na internet. Umožňuje jednoduchý diaľkový prístup cez internet pre všetkých užívateľov, čo majú prístupové práva.

SMARTpool MOBILE
PPripojenie centrálnej jednotky na internet pomocou GSM modulu. Umožňuje diaľkový prístup rovnako ako predchádzajúci variant, záleží ale na úrovni signálu GSM v mieste, kde je umiestnená CJ. Vhodné pre prevádzky s obmedzeným alebo žiadnym prístupom na internet.

mobil zobrazenimobil zobzazeni1
Vlastné vizualizácie – jednoduché zobrazenie pre smartphone

 

Súčasťou vizualizácie je aj ukladanie dát do prevádzkových denníkov, ktoré sú na stiahnutie vo formáte .CSV (formát pre Microsoft Excel). Celý systém práve preto, že umožňuje diaľkový prístup, pracuje samozrejme s vysokou mierou zabezpečenia (už. meno a heslo), ktorú je možné podľa priania ešte navýšiť. Do centrálnej jednotky je možné nastaviť priamo unikátne MAC adresy zariadenia, ktoré budú mať výhradne povolený prístup (počítače, smartphony), a to až pre 10 zariadení. Podobnými systémami sú riadené inštalácie vo veľkých priemyselných podnikoch a napr. aj v JE Dukovany, teda nie je potrebné sa báť neoprávnených prístupov na vizualizáciu Vášho bazéna. Z oblasti skôr sci-fi sú potom nerušené bezdrôtové možnosti spojenia centrálnej jednotky s jednotlivými “wireless” prenášačmi dát z jednotlivých periférií. V podstate sa dá povedať, že by sa v strojovni nemusel viesť jediný kábel.

Priložená príloha:

SMARTpool